Bundel 126 is uit! Artikelen en onderzoek m.b.t. kinderhandschrift

Bundels van Dick Schermer
Sinds december 2005 zet Dick Schermer zich in voor de ontsluiting van literatuur over kinderhandschrift en schrijven die moeilijk toegankelijk is voor het grote publiek. Deels omdat de bronnen zelf moeilijk toegankelijk zijn doordat ze vaak in kleine oplagen voor een gespecialiseerd publiek zijn verschenen, deels doordat ze vaak alleen maar in druk en niet digitaal zijn verschenen. Bijna altijd zijn het publicaties die in het Engelse of Duitse taalgebied zijn verschenen.  Dick heeft vele hiervan vertaald en soms ook samengevat in het Nederlands. Het resultaat is een reeks bundels met steeds een aantal artikelen. Eind 2022 zijn er circa 120 bundels verschenen.

Inhoud Bundel 126:
1.  Handschrift als cultureel erfgoed, Huber & Lerner, 2019 (2 p)
2.  Vergelijking van effecten van schrijven versus typen op geheugen en begrip bij klas 11 leerlingen, Samantha Gail G. Alcala, c.s., 2016 (1 p.)
3.  Handschrift in het voortgezet onderwijs, Suzanne Tiburtius, 2023 (2 p.)
4.  Een motiverende, leuke benadering om handschriftvaardigheid te ontwikkelen, National Handwriting Association, 2023 (3 p.)
5.  Wat zijn verschillende handschriftstijlen? Twinkl, z.j. (5 p.)
6.  Handschriftanalyse van een tienjarige jongen, Dick Schermer, 1995 (4 p.)
7.  Hoe kinderen hun naam leren lezen, schrijven, spellen, Play to Learn Preschool, z.j. (4 p.)
8.  “Wie ben ik … in mijn handschrift? Een bijzondere stamgroepsactiviteit, Dick Schermer, 2016 (2 p.)
9.  Ontwikkeling van handschriftvaardigheden, Christie Kiley, 2016 (2 p.)
10 Schrijven door de jaren heen, Upgrade, z.j. (1 p.)
11 Handschrift sterft een langzame dood, Adriana Balsamo-Gallina & John Asante, 2016 (2 p.)
12 Waarom schrijven met de hand vandaag de dag nog steeds zo belangrijk is, volgens de wetenschap, George Mathews, 2022 (2 p.)
13 Is cursief schrijven dood? Chris Napa, 2019 (3 p.)
14 Hoe schrijven met de hand je creatiever maakt, Suchi Rudra, 2020 (2 p.)
15 Verdiepende webinarreeks Handschriftonderwijs, SchrijvenNL, 2023 (3 p.)
16 Hoe schrijven je slimmer maakt (wetenschappelijk onderbouwd), David K. William, 2020 (3 p.)
17 Met hand schrijven is goed voor je hoofd: ‘De rest van het leren gaat er ook door vooruit’, Sara Luijters, Algemeen Dagblad, 23 jan. 2023 (2 p.)
18 Hoe bouwt de interactie tussen spelling en motorische processen zich op tijdens het leren schrijven? Sonia Kandel & Cyril Perret, 2014 (1 p.)
19 Impact van handschrifttraining op vloeiendheid, spelling en tekstkwaliteit bij 3e klassers, Werner Wicki & Sibylle Hurschler, 2018 (1 p.)
20 16 Sterke voordelen van met de hand schrijven, Vanilla Papers, 2019 (6 p.)
21 20 Redenen om met de hand te schrijven, aldus de wetenschap, Top Education Degreees, 2023 (4 p.)
22 Samen aan de slag met schrijven. Leesbaar en soepel schrijven, Ingrid van Bommel & Anneloes Overvelde, JSW 6, 2023 (4 p.)

Bundel aanschaffen?
Wie een bundel wil aanschaffen kan contact opnemen met Dick Schermer (dick.schermer@upcmail.nl).
De bundels kosten € 3,50 per stuk. De bundels worden digitaal verstuurd.