Bundel 130 is uit! Artikelen & onderzoek m.b.t. kinderhandschrift

Bundels van Dick Schermer
Sinds december 2005 zet Dick Schermer zich in voor de ontsluiting van literatuur over kinderhandschrift en schrijven die moeilijk toegankelijk is voor het grote publiek. Deels omdat de bronnen zelf moeilijk toegankelijk zijn doordat ze vaak in kleine oplagen voor een gespecialiseerd publiek zijn verschenen, deels doordat ze vaak alleen maar in druk en niet digitaal zijn verschenen. Bijna altijd zijn het publicaties die in het Engelse of Duitse taalgebied zijn verschenen.  Dick heeft vele hiervan vertaald en soms ook samengevat in het Nederlands. Het resultaat is een reeks bundels met steeds een aantal artikelen. Nu, augustus 2023, zijn er 130 bundels verschenen. Raadpleeg desgewenst de overzichten van resp. artikelen, auteurs en trefwoorden van alle bundels via 'Ons aanbod' bij Kwartaal-info.

Bundel aanschaffen?
Wie een bundel wil aanschaffen kan contact opnemen met Dick Schermer (dick.schermer@upcmail.nl). De bundels kosten € 3,50 per stuk. De bundels worden digitaal geleverd verzonden.

Inhoud Bundel 130:

 1. Cursief schrijven is terug op scholen in Ontario, Hetty Roessingh, The Canadian Press, 2023 (4 p.)
 2. De terugkeer naar cursief – hoe dingen n één dag kunnen veranderen, Edda Manley, 2023 (3 p.)
 3. Wat is het belang van ‘evidence-based’ bij handschriftonderwijs? GPT-vraag op 24.06.23 (1 p.)
 4. Zet menselijkheid voorop bij digitalisering in het onderwijs, Erwin Bomas, 2022 (3p.)
 5. Handschriftonderwijs en rehabilitatie voor kinderen in het digitale tijdperk: problemen en uitdagingen, Nathalie Bonneton-Botté c.s., 2023 (3 p.)
 6. Handschriftonderwijs: een sleutelfactor bij leren en remediëren, Nathalie Bonneton-Botté c.s., 2023 (3 p.)
 7. Verloren handschrift, Greetje Arends, 2023 (2 p.)
 8. Brain Balance Teenage Journal, Charlotte Labee, 2023 (1 p.)
 9. Handschrift op de helling? Vraag aan ChatGPT op 01.07.23 (1 p.)
 10. Handschriftontwikkeling/-modellen in Nederland, Frank E. Blokland & Nicolien van der Keur, Primarium, 2023 (9 p.)
 11. Waarom brieven schrijven altijd gepast is, Jacqueline de Montravel, 2023 (3 p.)
 12. Opnameviering voor nieuwe kinderen, Peter Petersen, 1990 (1 p.)
 13. Leren schrijven in de geest van het Jenaplanconcept, Kees Both, 1997 (2 p.)
 14. Een zelf te maken werkmiddel – naamkaarten van kinderen, Dick Schermer, 1985 (2 p.)
 15. Cursief schrijven is terug op scholen in Ontario: Het succes hangt af van minstens vijf dingen, Hetty Roessingh, 2023 (4 p.)
 16. Groep 3: Overdracht handschriften groep 3 naar 4, Aartje Schoemaker, 2023 (3 p.)\
 17. Voorwaarden voor goed handschrift. Psychologisch onderzoek in Hamburg, prof. Tausch, 1966 (1 p.)
 18. Leren schrijven – door de kinderjaren heen, Dick Schermer, 1997 (1 p.)
 19. Concentratie in het handschrift, Dick Schermer, 2023 (2 p.)
 20. Hagar, een hoogbegaafd meisje, Ina Barreveld, 1996 (10 p.)
 21. Leve de computer? Greetje Arends, 2023 (2 p.)