Webinar op 26 juni van 19.00 – 21.00 uur
Docenten: Marjon van Sambeek en Hans Stroes
Doelgroep: kinderergotherapeuten, fysiotherapeuten, (M)RT-ers, IB-ers

Veel kinderergotherapeuten en kinderfysiotherapeuten behandelen kinderen met handschriftproblematiek individueel. De enorme toestroom van kinderen met handschriftproblematiek zegt iets over een groter achterliggend probleem. Ouders en onderwijs slagen er steeds minder goed in om jonge kinderen voldoende vaardigheden mee te geven om met succes te leren schrijven, en te komen tot een vlot en leesbaar handschrift. Bij contacten met scholen horen de kinderergotherapeuten vragen als:
• De kinderen in groep 3 zijn niet klaar om te gaan leren schrijven na de vakantie, wat kunnen we nu doen? En wat volgend schooljaar om dit te voorkomen?
• Kiezen we volgend jaar blokschrift of toch weer verbonden schrift?
• De schrijfhouding en pengreep van veel kinderen laat te wensen over.
• Welke handschriftmethode adviseer je?
• Het handschrift van de halve klas in de bovenbouw is niet meer goed te lezen, hoe vaak moeten we nog schrijven in groep 5 6 7 8?
• Welke schrijfmaterialen adviseer je?
In de Webinar worden deze vragen uitgebreid besproken.

Meer info en inschrijven: klik hier.

Wanneer: 3 september 2024 van 15.30 – 19.30 uur
Door: Hans Stroes en Marjon van Sambeek

Loop jij er ook tegenaan ….
dat de fijne motoriek van jouw leerlingen achteruit gaat?
dat veel kinderen moeite hebben met (leren) schrijven?

De Schrijfladder is speciaal ontwikkeld om de leerkracht te helpen dit proces te keren. Wil je voorbeelden zien en tips krijgen hoe je de schrijfvoorwaarden kan ontwikkelen en kennismaken met De Schrijfladder, geef je dan op voor deze gratis webinar via deze link.

Wanneer: 3 september 2024 van 19.30 – 20.30 uur
Door: Hans Stroes en Marjon van Sambeek

Zijn er bij jou in de klas en op school wel erg veel kinderen die moeite hebben met een vlot en leesbaar handschrift?

Leer meer over hoe dit komt en maak kennis met de nieuwste handschriftmethode Handiger handschrift die hiervoor ontwikkeld is.
Geschikt voor elke vorm van onderwijs.
Leert kinderen op een leuke en effectieve manier schrijven.
De leerkracht kan kiezen uit 2 mogelijkheden: met het verbonden schrift of het halfverbonden blokschrift.
Benieuwd naar de methode, wil je voorbeelden zien en tips krijgen hoe je het handschriftonderwijs in jouw klas kan verbeteren & kennismaken met deze methode, geef je dan op voor deze GRATIS webinar via deze link.

Bundels van Dick Schermer
Sinds december 2005 zet Dick Schermer zich in voor de ontsluiting van literatuur over kinderhandschrift en schrijven die moeilijk toegankelijk is voor het grote publiek. Deels omdat de bronnen zelf moeilijk toegankelijk zijn doordat ze vaak in kleine oplagen voor een gespecialiseerd publiek zijn verschenen, deels doordat ze vaak alleen maar in druk en niet digitaal zijn verschenen. Bijna altijd zijn het publicaties die in het Engelse of Duitse taalgebied zijn verschenen.  Dick heeft vele hiervan vertaald en soms ook samengevat in het Nederlands. Het resultaat is een reeks bundels met steeds een aantal artikelen. Nu, eind mei 2024, zijn er 136 bundels verschenen. Raadpleeg desgewenst de overzichten van resp. artikelen, auteurs en trefwoorden van alle bundels via ‘Ons aanbod’ bij Kwartaal-info.

Bundel aanschaffen?
Wie een bundel wil aanschaffen kan contact opnemen met Dick Schermer (dick.schermer@upcmail.nl). De bundels kosten € 3,50 per stuk. De bundels worden digitaal geleverd verzonden.

Inhoud Bundel 136:

 1. Ontwikkeling van het handschrift, ChatGPT-vraag op 17 maart 2024 (1 p.)
 2. Waarom schrijven kinderen hoofd- en kleine letters door elkaar? D. Schermer, 2024 (5 p.)
 3. Overzicht van digitale toepassingen bij handschriftonderwijs, Nadia M. Raymundo & Sharon A. Cermak, 2023 (3 p.)
 4. Welke Amerikaanse staten eisen nog steeds dat leerlingen cursief handschrift leren? Kelley Hayes, 2024 (3 p.)
 5. Waarom handschrift belangrijk blijft in 2021 en de toekomst, Dr. Jane Yank, 2021 (10 p.)
 6. De voordelen van een handschriftcurriculum voor de hele school, Universal Publishing, 2018 (3 p.)
 7. Vijf eenvoudige tips om handschrift aan te leren, Universal Publishing, 2018 (2 p.)
 8. Jonge kinderen cursief leren schrijven? Hier is hoe ze leren, en bronnen voor instructie, The Conversation, 2024 (3 p.)
 9. Modern schrijfgereedschap, ChatGPT-vraag, 2024 (1 p.)
 10. Aan welke eisen moet kinderhandschrift voldoen? ChatGPT-vraag op 15 april 2024 (1 p.)
 11. Waarom is ‘handschrift’ immaterieel erfgoed? Platform HSO, 2024 (1 p.)
 12. Laat basisschoolleerlingen weer tafels leren en dicteetjes maken, Antoon Coaster, in de Stentor van 6 april 2024 (1 p)
 13. Blokschrift en/of cursief – Stand van zaken in de USA, Edda Manley, 2024 (3 p.)
 14. Handschriftontwikkeling bij basisschoolkinderen van leerjaar 2 en 3 met normale, risicovolle en dysgrafische kenmerken, Anneloes Overvelde & Wouter Hulstijn, 2011 (4 p.)
 15. Wat is het laatste nieuws over handschrift? ChatGPT-vraag op 30 april 2024 (1 p.)
 16. Het laatste nieuws over handschrift, ChatGPT-vraag & Monica, 11 mei 2024 (3 p.)
 17. De heropleving van het handschrift in het digitale tijdperk, Marissa Byler, 2024 (2 p.)
 18. Is handschrift nog steeds relevant in de 21e eeuw? Is handschrift een uitstervende kunst of neemt toetsenbordgebruik de overhand? Marilyn Sheridan, 2023 (3 p.)
 19. Waarom met de hand schrijven beter is dan typen om na te denken en te leren, Jonathan Lambert, 2024 (4 p.)
 20. De kracht van de pen: Handschrift is nog steeds belangrijk in het technologietijdperk, North Pointe Now, 2023 (2 p.)
 21. Ontwikkeling van hand en handschrift, resp. Gavin McCormack en Rachael Jefferson, 2024 (2 p.)
 22. Dag van de HOOFDLETTERS, Platform Handschriftontwikkeling, 2024 (1 p)
 23. Het belang van goed handschriftonderwijs, Alles in Beweging, 2024 (1 p.)

   “Schrijven brengt taal tot leven”

   Wanneer: Vrijdag 12 april 2024
   Waar: Driestar educatief Gouda

   Alles wat je leest, is ooit door iemand opgeschreven! Toch blijkt schrijven veelal onderbelicht en in de schaduw van leesonderwijs te staan. Terwijl schrijven ten goede komt aan de leesvaardigheid en verschillende recente publicaties aangeven, dat meer prioriteit gegeven dient te worden aan schrijfvaardigheid. Voor een goede schrijfvaardigheid is een essentiële rol weggelegd voor het onderwijs. Wat maakt schrijfonderwijs effectief en aantrekkelijk?

   Veel scholen willen in het kader van het verstevigen van de basisvaardigheden, het schrijfonderwijs een kwaliteitsimpuls geven. Aansluitend op de recent gepubliceerde conceptkerndoelen voor het leergebied Nederlands, wetenschappelijke inzichten en taalontwikkelingen, pakt deze speciale kennis- en netwerkdag urgente thema’s op voor een structurele verbetering van schrijfonderwijs.

   Hoe ziet goed schrijfonderwijs er eigenlijk uit en hoe implementeer je dit in de dagelijkse onderwijspraktijk? Welke didactische vaardigheden heb je daar als leerkracht voor nodig? Kom naar deze speciale kennis- en netwerkdag in Gouda, waarbij schrijven en schrijfvaardigheid in het primair- en voortgezet onderwijs centraal staan. Ontdek het inspirerende dagprogramma en meld je aan! Je bent welkom op vrijdag 12 april aanstaande in Gouda! Kijk op www.schrijfonderwijspovo.nl

   Het kwartetspel is gedigitaliseerd en kan met de app of de website Kwartool  (www.kwartool.nl) digitaal gespeeld worden.

   Het Platform Handschriftontwikkeling organiseert van 22 t/m 26 januari 2024
   NATIONALE WEEK VAN HET HANDSCHRIFT

   n.a.v. de “Internationale Dag van het Handschrift” op 23-01-2024
   Ter herinnering aan de geboortedatum van John Hancock (geb. 23-01-1737),
   die met zijn duidelijke handtekening Amerika bevrijdde van de Engelse overheersing

   Schrijven met de lemniscaat is een beweging die staat!

   Het ontgaat ons niet, dat er steeds minder met de hand geschreven wordt. Daarom vragen wij ook dit jaar aandacht voor het handschrift, dat in 2019 als cultureel erfgoed is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.  Dit jaar is ons motto: Schrijven met de lemniscaat is een beweging die staat!

   Activiteiten IN de Nationale week van het handschrift

   • Extra aandacht voor handschrift via pers en social media
   • Schrijfactiviteiten voor basisscholen en onderbouw voortgezet onderwijs

   Platform Handschriftontwikkeling

   Voor basisscholen en onderbouw VO, staan er op deze website bij ‘Ons aanbod‘ gratis te downloaden lesbrieven met uitnodigende suggesties:

   • BO onderbouw    (groep 1-2-3): lemniscaten kun je overal vinden en maken
   • BO middenbouw (groep 4-5-6): lemniscaten maken a.d.h.v. het sprookje over ‘Lemnis en Caat’
   • BO bovenbouw (gr. 7-8)            : creativiteit met lemniscaten
   • VO (klas 1-2)                              : creativiteit met lemniscaten

   Wie vóór 1 februari een leuke ervaring of een geslaagd product naar platformhandschriftontw@outlook.com stuurt, maakt kans op een prijs.

   Ook het bordspel Schriftgeheimen is te vinden op deze website bij ‘Eigen uitgaven’.

   Activiteiten NA de Nationale week van het handschrift

   Datum – Waar – – – – – – – Evenement – – – – – – – – Organisatie, info, inschrijven
   15 jan. – online – Webinar De Schrijfladder (15.30 uur) – De Schrijfladder
   15 jan. – online – Webinar Handiger handschrift (19.30 uur) – De Schrijfladder
   18 jan. – online – Webinar Handiger handschrift (15.30 uur) – De Schrijfladder
   18 jan. – online – Webinar De Schrijfladder (19.30 uur) – De Schrijfladder
   22-26 jan. – NL – Nat. week v/h handschrift – Platform Handschriftontwikkeling
   27 jan. – Utrecht – Studiedag Haenen van der Hout – SchrijfPedagogische Hulp
   23 jan. – NL – Internat. Dag v/h Handschrift – Platform Handschriftontwikkeling
   31 jan. – Amersfoort – Congres Dynamische schooldag – Platform Dyn. schooldag
   1 febr. – Utrecht – Cursus MRT fijne motoriek & schrijven – Alles in Beweging
   5-8 febr. – Lent – Samen Aan de Slag met Schrijven SASS! – SchrijvenNL
   28-29 febr. – Utrecht – Onderwijsinnovatie & ICT Beurs – IPON
   10-11 apr. – Lent – Samen Aan de Slag met Schrijven SASS! – SchrijvenNL
   14 apr. – Gouda – Handschriftonderwijs Symposium – ConcepThink

   Wil je op school of thuis schrijfactiviteiten doen met het thema ‘Herfst’?
   Download op deze pagina / klik hier voor 5 goede schrijfactiviteiten van Aartje, lid van ons platform.
   Scroll op die pagina helemaal naar onderen en kijk bij de Downloads.

   Veel schrijfplezier!

   De Kennisrotonde is een uniek loket voor de beantwoording van onderwijs- en jeugdvragen met kennis uit onderzoek, en is een dienst van het NRO>

   Je kunt er je eigen vraag stellen en het NRO zoekt deskundigen om een evidence-based antwoord te formuleren.

   Er zijn op deze manier al meerdere vragen over handschrift gesteld.

   Van harte aanbevolen!

   www.kennisrotonde.nl

   Data: februari 2024 en april 2024

   De SASS-groepsinterventie iOS een kortdurend (6-8 weken) co-teaching groepsprogramma voor leerlingen met handschriftmoeilijkheden. 
   Co-teacher en leerkracht werken samen in de klas en volgen een wekelijks programma.
   Deze groepsinterventie is volledig gebaseerd op de huidige literatuur van motorisch leren en motiveren van kinderen. 
   Organisatie is in handen van SchrijvenNL.
   Start 5 februari 2024
   Start 10 april 2024

   Meer informatie en inschrijven? Klik hier