Wil je op school of thuis schrijfactiviteiten doen met het thema ‘Herfst’?
Download op deze pagina / klik hier voor 5 goede schrijfactiviteiten van Aartje, lid van ons platform.
Scroll op die pagina helemaal naar onderen en kijk bij de Downloads.

Veel schrijfplezier!

De Kennisrotonde is een uniek loket voor de beantwoording van onderwijs- en jeugdvragen met kennis uit onderzoek, en is een dienst van het NRO>

Je kunt er je eigen vraag stellen en het NRO zoekt deskundigen om een evidence-based antwoord te formuleren.

Er zijn op deze manier al meerdere vragen over handschrift gesteld.

Van harte aanbevolen!

www.kennisrotonde.nl

Bundels van Dick Schermer
Sinds december 2005 zet Dick Schermer zich in voor de ontsluiting van literatuur over kinderhandschrift en schrijven die moeilijk toegankelijk is voor het grote publiek. Deels omdat de bronnen zelf moeilijk toegankelijk zijn doordat ze vaak in kleine oplagen voor een gespecialiseerd publiek zijn verschenen, deels doordat ze vaak alleen maar in druk en niet digitaal zijn verschenen. Bijna altijd zijn het publicaties die in het Engelse of Duitse taalgebied zijn verschenen.  Dick heeft vele hiervan vertaald en soms ook samengevat in het Nederlands. Het resultaat is een reeks bundels met steeds een aantal artikelen. Nu, november 2023, zijn er 131 bundels verschenen. Raadpleeg desgewenst de overzichten van resp. artikelen, auteurs en trefwoorden van alle bundels via ‘Ons aanbod’ bij Kwartaal-info.

Bundel aanschaffen?
Wie een bundel wil aanschaffen kan contact opnemen met Dick Schermer (dick.schermer@upcmail.nl). De bundels kosten € 3,50 per stuk. De bundels worden digitaal geleverd verzonden.

Inhoud Bundel 131:

1. Cursief schrijven wordt dit najaar opnieuw ingevoerd op scholen in Ontario, Hetty Roessingh, Thea Canadian Press, 2023 (2 p)
2. Het handschrift en de puber, James Greene & David Lewis, 1982 (2 p.)
3. De verloren kunst van het handschrift: De betekenis ervan herontdekken en een heropleving bevorderen, Nidhi Mishra, 2023 (2 p.)
4. Wedergeboorte van het briefschrijven, Anna Kat Napier, z.j. (3 p.)
5. Het handschrift van kinderen met neurofibromatose type 1 (NF1), Sara Rosenblum c.s., 2010 (3 p.)
6. Schrijven: Wat is normaal, wat niet? Readings Rockets, z.j. (2 p.)
7. De kracht van de pen: Hoe schrijven de wereld kan veranderen, Lata Tewari, 2022 (4 p.)
8. Met de hand schrijven stimuleert lerend vermogen, Schreibmotorik Institut, 2023 (2 p.)
9. De toekomst van het handschrift, ChatGPT, 2023 (1 p.)
10. Zweden brengt meer boeken en schrijfoefeningen terug naar zijn tech-zware scholen, AP News, 2023 (4 p.)
11. De urgentie van een comeback van het handschrift, Pen Boutique, 2015 (2 p.)
12. Sterft het schrijven uit? Helaas wel, maar hier is waarom je het nog steeds zou moeten omarmen. Er zijn talloze voordelen van schrijven met de hand, Women’s Weekly, 2023 (4 p.)
13. Kan het handschrift overleven, en doet het er toe? Moneycontrol, 2021 (2 p.)
14. De noodzaak van doelgericht handschriftonderwijs, Marjolein Zwik, 2023 (2 p.)
15. Invloed van pengreep bij zich normaal ontwikkelende kinderen, Kate Wilmut, 2014 (1 p.)
16. Notities maken is zo belangrijk, Bambook, 2023 (3 p.)
17. De weg van schrijven met de hand naar typen, Henny van der Meijden, 2023 (1 p.)
18. Groep 3, Aartje Schoemaker, 2023 (1 p.)
19. De schrijfletter-k in groep 3 na twee weken school, Aartje Schoemaker, 2023 (2 p.)
20. Slecht handschrift kan leiden tot angst en laag zelfvertrouwen, Magic Link, 2016 (2 p.)
21. Waarom cursief handschrift er toe doet? Magic Link, 2019 (3 p.)
22. Schrijflessen Magic Link & grafoloog – persoonlijkheid onthuld! Lee Dein, 2020 (4 p.)
23. 10 Effectieve strategieën om achterblijvende schrijvers te motiveren: ontketen hun potentieel met Magic Link-handschrift, Lee Dein, 2023 (4 p.)
24. Intensieve schrijfhulp voor tieners, Lee Dein, 2020 (2 p.)

Data: februari 2024 en april 2024

De SASS-groepsinterventie iOS een kortdurend (6-8 weken) co-teaching groepsprogramma voor leerlingen met handschriftmoeilijkheden. 
Co-teacher en leerkracht werken samen in de klas en volgen een wekelijks programma.
Deze groepsinterventie is volledig gebaseerd op de huidige literatuur van motorisch leren en motiveren van kinderen. 
Organisatie is in handen van SchrijvenNL.
Start 5 februari 2024
Start 10 april 2024

Meer informatie en inschrijven? Klik hier

Een evidence-based groepsprogramma voor leerlingen uit groep 3-4.
Leerlingen werken samen met hun leerkracht en een handschrift-expert in de klas.
Op naar een leesbaar en vlot handschrift in 6-8 weken.

Je vindt ons cursusaanbod via deze link: cursusaanbod

Je kunt je nu aanmelden voor de SASS cursus in februari 2024 of april 2024.

In september 2023 bij Boom Uitgevers verschenen: het boek van Henny van der Meijden: Typ jij blind? Aan de slag in het basisonderwijs.
Medeauteurs zijn Mariëtte Tesselhof en Anneloes Overvelde.
Men pleit voor schrijven met de hand én blind typen.
Website: www.typjijblind.nl 
Unieke code: BOOM-PFEH-RSG3

Wanneer: 15 januari 2024 van 19.30 – 20.30 uur
Door: Hans Stroes en Marjon van Sambeek

Zijn er bij jou in de klas en op school wel erg veel kinderen die moeite hebben met een vlot en leesbaar handschrift?

Leer meer over hoe dit komt en maak kennis met de nieuwste handschriftmethode Handiger handschrift die hiervoor ontwikkeld is.
Geschikt voor elke vorm van onderwijs.
Leert kinderen op een leuke en effectieve manier schrijven.
De leerkracht kan kiezen uit 2 mogelijkheden: met het verbonden schrift of het halfverbonden blokschrift.
Benieuwd naar de methode, wil je voorbeelden zien en tips krijgen hoe je het handschriftonderwijs in jouw klas kan verbeteren & kennismaken met deze methode, geef je dan op voor deze GRATIS webinar via deze link.

Wanneer: 15 januari 2024 van 15.30 – 16.30 uur
Door: Hans Stroes en Marjon van Sambeek

Loop jij er ook tegenaan ….
dat de fijne motoriek van jouw leerlingen achteruit gaat?
dat veel kinderen moeite hebben met (leren) schrijven?

De Schrijfladder is speciaal ontwikkeld om de leerkracht te helpen dit proces te keren. Wil je voorbeelden zien en tips krijgen hoe je de schrijfvoorwaarden kan ontwikkelen en kennismaken met De Schrijfladder, geef je dan op voor deze webinar via deze link.

Op 23 januari 2024 vieren we de “Internationale Dag van het Handschrift

Ter herinnering aan de geboortedatum van John Hancock (geb. 23-01-1737), die met zijn duidelijke handtekening Amerika bevrijdde van de Engelse overheersing.

NATIONALE WEEK VAN HET HANDSCHRIFT 22 t/m 26 januari 2023

Het ontgaat ons niet, dat er steeds minder met de hand geschreven wordt. Daarom vragen wij ook dit jaar aandacht voor het handschrift, dat in 2019 als cultureel erfgoed is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.  

ACTIVITEITEN
IN de Nationale week van het handschrift

  • Extra aandacht voor handschrift via pers en social media
  • Schrijfactiviteiten voor basisscholen en onderbouw voortgezet onderwijs

ACTIVITEITEN
NA de Nationale week van het handschrift

Datum                        Activiteit                                               Waar         Info en opgeven

Redenen genoeg om in uw krant, blad of anderszins aandacht te schenken aan het schrijven met de hand als onmisbaar communicatie- en leermiddel, als cultureel erfgoed.

Handige sites
www.handschriftontwikkeling.nl  
www.schrijfpedagogischehulp.nl 
www.schrijvenvlsm.nl                   
www.grafologie.nl                      
www.allesinbeweging.net           
www.schrijvenNL.nl                     

Volg het Platform Handschriftontwikkeling onze eigen FACEBOOKPAGINA.

Eind maart was er veel aandacht in de media voor de zorgelijke staat van het handschrift van onze kinderen, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Voortdurend wordt er geroepen, ook door de minister van Onderwijs, dat kinderen de basisvakken goed in de vingers moeten krijgen: rekenen, taal en schrijven. Echter zelden horen we een focus op ‘schrijven’. Inmiddels kan het onderwijs en ook de minister er niet meer om heen. Het handschrift van onze jeugd is belabberd, zowel qua leesbaarheid als tempo. De digitalisering van onderwijs en samenleving heeft hier zeker een rol in gespeeld. Tijd voor een herbezinning.

In dit artikel wordt het belang van schrijven goed uitgelicht!

Lees het artikel in onze Kennisbank bij ‘Pleidooi voor het schrijven’.