Informatie over producten van het Platform Handschriftontwikkeling

Op deze pagina vindt u informatie over de volgende producten:

 • Schrijfschrift Verbeter je eigen handschrift – van 9 tot 99 jaar
 • Map Werken aan de schrijfbeweging – Schrijflessen voor de bovenbouw
 • Kwartetspel – Met 10 kwartetten met schriftkenmerken
 • Memoryspel – Kaartjes die met handschrift te maken hebben (gratis download)
 • Bord- en gezelschapsspel Schriftgeheimen!
 • Drieluik Kinderhandschrift (gratis download)
 • Lesbrieven Week van het Handschrift (gratis download)
 • Schrijfactiviteiten in de herfst (gratis download)
 • Kaartenset Speurtocht door de geschiedenis van het handschrift – bovenbouw

Schrijfschrift van 9 tot 99 jaar – Verbeter je eigen handschrift

Is jouw handschrift goed leesbaar en snel genoeg?
Of wil je oudere leerlingen daarmee helpen?

Sabrine van Everdingen maakte een uniek schrijfschrift (in de reeks Handiger handschrift) voor iedereen van 9 tot 99 jaar.

We schrijven allemaal minder in dit digitale tijdperk. Logisch dat leesbaarheid en tempo dan afnemen. Een leuke kaart of een notitie schrijven zullen we zeker blijven doen in de toekomst, maar schrijven heeft zoveel meer te bieden dan alleen de vaardigheid zelf.

Dit schrijfschrift biedt een verbonden schrift en een halfverbonden blokschrift.
Beide handschriften hebben veel gemeen. Hoe leuk is het om beide handschriften te schrijven en te kijken welke het beste bij jou past. Of als extra oefening voor een leerling die je wilt helpen leesbaarder of vlotter te schrijven. Ook leuk als cadeautje!

Het schrift heeft 40 bladzijdes van A-4 formaat.
Eén schrift kost 15,-, 2 schriften 22,50 en 3 schriften 30,-

Bestelwijze
Je kunt het schrift bestellen via www.allesinbeweging.net/bestellen
Type onder ‘Producten’ in de zoekbalk ‘Schrijfschrift’ in.

Werken aan de schrijfbeweging

Om leerkrachten en leerlingen van groep 6, 7 en 8 te motiveren om met de hand te blijven schrijven, hebben we een set van 50 uitgewerkte schrijflessen met 2Op0 werkbladen uitgegeven. Bij iedere les wordt het doel ervan vermeld en de werkwijze uitgelegd.

Deze lessenserie kan naast elke bestaande methode gebruikt worden.
De set is ook heel geschikt voor de Plusklas en Leonardoscholen.

Elke les staat op zich en de kaarten kunnen in willekeurige volgorde gebruikt worden. Alle aspecten van het schrijfonderwijs komen op unieke en zelfregulerende wijze aan bod. Het welbevinden van de leerling en het uitbouwen van zijn/haar vaardigheden staan voorop.

De serie wordt digitaal aangeleverd; geschikt voor digibord en printer.

Bestelwijze

Maak € 15,- over op rekening van onze penningmeester Annie.
Rekeningnummer: NL64RABO0187477302
t.n.v. A.T.J. Notenboom-Leisink
o.v.v. Werken aan de schrijfbeweging pdf
Na betaling volgt het versturen.

Een flyer en 2 voorbeeldenkaarten zijn onderaan te downloaden.

 • Kaart 17 – Schrijfbeweging met de eigen voor- en achternaam maken
 • Kaart 35 – Ken de grens van je wens

Kwartet

Om de kennis over handschrift op een toegankelijke manier te verspreiden heeft het Platform Handschriftontwikkeling een leerzaam schrijfkwartetspel uitgegeven. Daarbij komen spelen, leren, sociale interactie en het vergroten van de woordenschat op een beeldende en verbindende manier samen.

Het bestaat uit de volgende 10 kwartetten: schrijfstijlen, grootte, vorm, zones, ruimte, oud schrift, regelvoering, lengte, helling en schrijfbeweging.

Bestelwijze
Maak € 22,95 over op rekening van onze penningmeester Annie.
Rekeningnummer: NL64RABO0187477302
t.n.v. A.T.J. Notenboom-Leisink
o.v.v. Kwartetspel
Vergeet niet te vermelden: het adres waar het spel naar toe moet!
Na betaling volgt het versturen.

Een flyer is onderaan te downloaden.

Digitaal kwartetten kan ook!

Het kwartetspel is gedigitaliseerd en kan met de app of de website Kwartool  (www.kwartool.nl) digitaal gespeeld worden.

Memory

Wie kent het niet? Het wordt al generaties lang en wereldwijd gespeeld: alle plaatjes omgekeerd op tafel leggen en dan om beurten er twee omdraaien. Hebben de twee kaartjes dezelfde afbeelding, dan mag de speler ze houden. De winnaar heeft de meeste tweetallen verzameld. In dit memory-spel laten we afbeeldingen zien van bekende en onbekende voorwerpen, die met handschrift te maken hebben.

De doelgroep is de onderbouw van het basisonderwijs.  Er zijn 15×2 kaarten.

Het handschrift is erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Dat houdt ook in, dat we de geschiedenis ervan door mogen geven. De leerlingen staan zo in een lange bijzondere traditie en leren ervan voor de toekomst. Vandaar de voor deze doelgroep onbekende voorwerpen zoals bijvoorbeeld de kroontjespen en het inktpotje.
Het spel is enkel als memory-spel al nuttig. Het kortetermijngeheugen wordt aangesproken en nieuwe voorwerpen worden gezien. Door de inzet van de leerkracht kan er meer uit het spel gehaald worden, zoals het benoemen van de plaatjes om de taalvaardigheid en woordenschat te vergroten. Een ‘brief’ te laten schrijven en deze samen te posten; het aantal kaartjes wisselen; woordkaartjes , die de HB-ers bij het plaatje kunnen leggen, enzovoort. We hopen dat het een plezierige kennismaking met ons culturele erfgoed wordt en kijken uit naar jullie ervaringen.

Download het gratis Memory spel onderaan!
Twee keer printen op stevig papier, knippen of snijden langs de rode lijnen en spelen maar!

Bord- en gezelschapsspel Schriftgeheimen!

Het Platform Handschriftontwikkeling heeft dit spel gemaakt om op een verbindende manier de traditie van het handschrift te activeren en levend te houden. Samen op zoek naar de kenmerken van het handschrift en ze spelenderwijs leren, is een leuke en leerzame bezigheid. Een leermiddel en sociale vaardigheid ineen.

Het spel bestaat uit een doos met daarin: speelbord, handleiding met vragen, richtlijn voor de antwoorden, 6 verschillende handschriften, 2 dobbelstenen en 4 pionnen.

Bestelwijze
Maak € 16,95 over op rekening van onze penningmeester Annie.
Rekeningnummer: NL64RABO0187477302
t.n.v. A.T.J. Notenboom-Leisink
o.v.v. Schriftgeheimen
Vergeet niet te vermelden: het adres waar het spel naar toe moet!
Na betaling volgt het versturen.

Een flyer is onderaan te downloaden.

Drieluik Kinderhandschrift

 • Sprekend Schrift (2001)
 • Sprekender Schrift (2002)
 • Uitgesproken Schrift (2003)

De drie boekjes vormen een drieluik over de boeiende wereld van het kinderschrift dat wij nu gratis ter beschikking stellen voor geïnteresseerden.
Download het drieluik onderaan deze pagina.

De eerste twee boekjes bevatten informatieve en verdiepende onderwerpen, het derde boekje biedt een verbreding in zestien onderwerpen.
Dat alles onder ons blijvende motto: Kinderschrift spreekt! Hoe leren we die taal verstaan?

We zijn ons er terdege van bewust de wijsheid niet in pacht te hebben, zodat we graag uw reactie tegemoet zien. Het samenstellen heeft ons veel plezier verschaft en ruimte gegeven om onze ervaring door te geven. We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het op waarde schatten van de unieke handeling van een mensenkind: het kinderhandschrift.

Schrijfactiviteiten voor basisscholen en voortgezet onderwijs

Op 23 januari is het de Internationale dag van het Handschrift.

Rondom deze dag organiseert het Platform de jaarlijkse NATIONALE WEEK VAN HET SCHRIJVEN.
Door lesbrieven te maken en deze te verspreiden onder scholen en bij de PERS hopen we extra aandacht voor het belang van schrijven met de hand te krijgen.

De lesbrieven zijn voor basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs en gratis te downloaden.

Elk jaar kiezen we een nieuw motto voor de lesbrieven, maar het overkoepelende motto blijft:

VERGEET NIET OM ELKE DAG TE SCHRIJVEN!

Wil je de lesbrieven van dit jaar of vorige jaren downloaden: klik op de knop hieronder!

naar de Lesbrieven

Schrijfactiviteiten in de herfst

 

Wil je op school of thuis schrijfactiviteiten doen met het thema ‘Herfst’?

Download onderaan 5 goede schrijfactiviteiten van Aartje, lid van ons platform.

Veel schrijfplezier!

Kaartenset Speurtocht door de geschiedenis van het handschrift

Deze 40 kaarten zijn bestemd voor leerlingen uit de bovenbouw en Plusklas- en Leonardoleerlingen.

Wat is er véél interessants te zien, te lezen, te ontdekken over schrijven met de hand! De verbazende vaardigheid om met een voorwerp in je hand gedachten vast te kunnen leggen. Met als resultaat dat een ander met je kan meevoelen of meedenken.

 • Hoe lang schrijven mensen al niet?
 • Waarmee en waarop schreven zij in de loop van de tijd?

Zo kwam, na maanden verdieping, een set met 40 digitale kaarten (op A4) gereed. Hieronder een overzicht van de 40 kaarten/thema’s:

-1.   Knopenschrift           2. Rotstekeningen                     3. Rongorongoschrift
-4.   Kerfstokken              5. Schrijven op berkenbast      6. Schijf van Phaistos
-7.   Hiërogliefen              8. Demotisch schrift -Egypte  9. Steen van Rosetta
-10. Papyrus maken       11. Spijkerschrift                       12. Keltisch schrift
-13. Runen                       14. Phoenicisch schrift             15. Schrift v/d Azteken
-16. Schrift v/d Maya’s     17. Chinees/karakter schrift   18. Arabisch schrift
-19. Perkament maken  20. Romeinse wasplankjes     21. Romeinse kapitalen
-22. Unciaal schrift        23.Geschiedenis v/d cijfers    24. Karolingische minuskel
-25. Papier maken             26. Gothisch schrift           27. Humanistische minuskel
-28. Verluchte initialen    29. Grieks schrift            30. Handgeschreven boeken
-31. Inkt maken              32. Boekdrukkunst                   33. Van stilus tot stilus
-34. Kortschrift               35. Lei en griffel                        36. Zwelschrift
-37. Normschrift            38. Eigentijds schrift     39. Handschrift in de toekomst
-40. Wie schrijft die blijft!

Elke kaart begint met een uitnodigende, kleurrijke voorkant. Op de achterkant staat steeds deze vaste indeling: Onderwerp – Afbeelding – Inleidend verhaal – Weet je dit ook al? – Aan de slag ermee! – Wil je meer weten? De kaarten zijn op meerdere manieren te gebruiken. Als leerkracht kun je in het kader van een project iets over een bepaald onderwerp vertellen. Desgewenst er een les – met verwerking – aan wijden. Maar ook kunnen leerlingen er individueel, als twee- of drietal, mee aan het werk gaan. Ze kunnen er een spreekbeurt of voordracht over houden, verslag over uitbrengen aan de hele groep.

Download de flyer en een voorbeeld kaart over rotstekeningen onderaan!

Bestellen
De kaartenset kost 10,- en wordt digitaal via wetransfer.com toegestuurd.
Bestellen bij Dick Schermer: dick.schermer@upcmail.nl

 

Onze Partners

Volg onze socials: