Over het Platform

Ontstaansgeschiedenis
Het Platform is opgericht door leden van de:

 • Vereniging voor Leraren Schoonschrijven en Machineschrijven (VLSM)
 • Het Instituut Haenen-van der Hout, Stichting voor Schrijfpedagogische Hulp (SPH)
 • Werkgroep Kinderhandschrift (WKh) van de Nederlandse Orde van Grafologen (NOG)

Doelstelling
Het is de bedoeling vraagstellers met betrekking tot de ontwikkeling van handschrift en (het leren) schrijven te informeren, adviseren en door te verwijzen. We willen een overkoepelend aanspreekpunt, een vraagbaak en een onafhankelijk informatiepunt voor het handschrift in Nederland zijn. Het platform heeft een ideële grondslag en geen winstoogmerk. Als onafhankelijk en objectief intermediair belichten wij op deze site een groot aantal aspecten en noemen diverse organisaties in een poging iedereen die informatie wil over de ontwikkeling van handschrift zo objectief mogelijk te informeren. En als idealisten dromen we van goed schrijfonderwijs. Vanwege het hoge informatie niveau is onze site door de Koninklijke Bibliotheek geselecteerd om in hun archief opgenomen te worden.

De leden van het Platform Handschriftontwikkeling hebben diverse achtergronden.  Specialismen die vertegenwoordigd zijn:

 • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Handschriftonderwijs PABO
 • Bewegingsonderwijs PABO
 • MO-akte Schoonschrijven
 • Opleider Handschriftonderwijs en Schrifteducatie
 • Onderwijskunde
 • Motorisch Remedial Teaching
 • Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)
 • Natuurwetenschappelijke scholing
 • (Kinder)fysiotherapie
 • Kalligrafie
 • Grafologie
 • Schrijfpedagogische hulp
 • MO-akte Pedagogiek A/B

 

Deelnemers

Het Platform wordt gevormd door schrijfdeskundigen die op ideële basis hun medewerking verlenen. Het Platform wordt gevoed door schrijfspecialisten op persoonlijke titel, uitgevers van schrijfproducten, groothandels, etc.. In totaal hebben al 40 deelnemers hun medewerking toegezegd. Regelmatig worden zij op de hoogte gesteld van de activiteiten van het Platform.

 

Contactformulier

Voor wie is de site bedoeld?

Instellingen (zoals Schoolbegeleidingsdiensten en Pabo’s), scholen, leraren, ouders kunnen met vragen op het brede gebied van handschriftontwikkeling terecht bij de contactpersoon. Het antwoord wordt binnen twee weken gegeven, is kosteloos en kan een advies of verwijzing inhouden. Op deze site vindt u (te zijner tijd) onder meer:

 • een overzicht van verschillende schrijfmethoden
 • een overzicht van verschillende organisaties die zich bezig houden met remediërend schrijfonderwijs
 • een overzicht van literatuur m.b.t. schrijfonderwijs
 • diverse artikelen
 • links naar andere sites
 • ….

Voor wie is deze site NIET bedoeld ?
Deze site bevat geen informatie over hoe u een succesvol schrijver van boeken, artikelen, opstellen of gedichten wordt kortom over de literaire c.q. journalistieke kant van schrijven.

Vragen stellen / Contactpersoon

Uw kunt uw vragen stellen door:

Aanleveren informatie voor deze site

Heeft u informatie die u graag via deze site ook voor anderen toegankelijk wilt maken dan kunt u mailen naar de bovenstaande contactpersoon.

Schrijfmethoden

Organisaties

Literatuur m.b.t. schrijfonderwijs

 • algemene informatie over schrijven en voorbereidend schrijven in groep 1 en 2 Een Nederlandse versie van een wat oudere Friese brochure die echter nog altijd lezenswaard is.
 • Schrijf leesbaar en vlot, ISBN 978 – 90 – 8671 – 008 – 5. Een handleiding voor leraren bovenbouw PO en onderbouw VO om leerlingen met onleesbaar handschrift beter te leren schrijven. Uitgeverij Diverti.

Brochure

Links

 • staan bij het overzicht van organisaties

Reactie op ons werk
Blijkbaar voorzien we in een behoefte getuige de volgende reactie op een door ons uitgebracht advies:

“T.a.v. jullie rol als werkgroep:
* belangrijk was het meedenken; we werden geprikkeld verder te zoeken en na te denken over een aantal zaken
* we kregen een aantal goede tips om meer informatie te krijgen
* het is prettig om een mening van meerdere deskundigen te horen om zelf tot een keuze te kunnen komen.
* met name een methode-onafhankelijke deskundige is voor een school interessant, net als schrijfdocenten een pabo.
Concluderend: voor ons was het prettig dat een groep mensen meedacht gedurende het proces. In zo’n geval is het prettig als het per e-mail snel heen en weer kan. Ik zou jullie dan ook adviseren om bij een aanvraag het net te doen als bij ons: een contactpersoon op de school waarmee regelmatig even contact is over de vorderingen.
Succes met de werkgroep en bedankt voor jullie hulp!”

Onze Partners

Volg onze socials: