Welkom bij het Platform Handschriftontwikkeling

Platform Handschriftontwikkeling is een overkoepelend aanspreekpunt, vraagbaak en onafhankelijk informatiepunt over handschrift en handschriftontwikkeling in Nederland. Het Platform heeft een ideële grondslag en geen winstoogmerk. Als objectief intermediair belichten wij op deze site een groot aantal aspecten en noemen diverse organisaties in een poging iedereen die informatie wil over de ontwikkeling van handschrift zo objectief mogelijk te informeren. En als idealisten dromen we van goed handschriftonderwijs.

Kijk beslist ook eens onder ‘Ons aanbod‘ naar:
Eigen uitgaven – schrijfactiviteiten voor BB, kwartetspel, bordspel, etc.
Kwartaal-info – Penmail, gratis digitaal kwartaalblad over kinderhandschrift
Schrijfactiviteiten – lesbrieven voor groep 1 t/m 8 BO en klas 1 en 2 VO

Een vraag over handschrift?

➔ Check de FAQ’s en de Kennisbank

Geen antwoord gevonden?
Vul ons contactformulier in en we reageren op je vraag.

Schrijven met de hand blijft belangrijk!

Schrijven met de hand stimuleert een leven lang onze persoonlijke computer: onze hersenen. In een brochure vertellen we wat er in het brein gebeurt als er met de hand geschreven wordt. Schrijven met de hand doet meer dan we denken!  We leven in een digitale wereld. Schrijven is communicatie en dat kan prima via de hand én het toetsenbord. De keuze om door te gaan met het aanleren van een soepel en leesbaar handschrift kan verantwoord gemaakt worden als álle argumenten bekend zijn. Door ook de brein-argumenten door te geven, hopen we jullie te motiveren.

Schrijven met de hand is een wonder
Schrijven is één van de moeilijkste neuromusculaire taken. Wat werkt dan allemaal in ons brein samen om tot schrijven met de hand te komen? We noemen de motoriek, de samenwerking tussen linker-en rechterhersenhelft, motorische planning, dieptegevoel, visuele waarneming, concentratie en sensorisch bewustzijn van de vingers. Het is een wonder, dat al die hersendelen zo razendsnel samenwerken terwijl we schrijven én onze aandacht aan de spelling en de inhoud van de tekst kunnen geven en verwerken wat de tekst met ons doet.  In de brochure nemen we de volgende deelgebieden onder de loep: linker- en rechterhersenhelft, neurale verbindingen, motoriek, ruimtelijke oriëntatie, het zien, lezen en taal, emotie.

Klik HIER om de brochure te lezen en/of te downloaden.

Contact