Informatie

Tot nu toe zijn ruim 500 vragen aan het Platform Handschriftontwikkeling gesteld en hebben een antwoord gekregen.
Waar de vragen over gingen, is terug te vinden onder Trefwoorden.

Kijk onder bij de Downloads voor:

  • Het TREFWOORDEN OVERZICHT
  • Een OVERZICHT VAN ALLE SCHRIJFVRAGEN tot nu toe

Als uw vraag al eerder is gesteld, dan heeft het Platform daar informatie over beschikbaar en is deze op te vragen.
Betreft het een andere vraag op het brede gebied van handschrift, dan kunt u haar stellen.

Contactformulier

Het stellen van nieuwe vragen

Stuur een e-mail naar platformhandschriftontw@outlook.com

  • Vermeld daarin of u eventueel telefonisch contact wilt hebben. Vermeld dan ook uw telefoonnummer.
  • Gaat het om handschriftverbetering, stuur naast de vraag a.u.b. een stukje tekst van minstens 7 regels mee
    Geschreven op ongelinieerd papier, in het gebruikelijke handschrift.

Uw vraag wordt vervolgens door de leden van het Platform onderling besproken.
Het antwoord wordt binnen twee weken gegeven, is kosteloos en kan een advies of verwijzing inhouden.

Alle vragen worden vertrouwelijk behandeld.
Het Platform deelt de vraag en het advies op de vraag alleen met de vraagsteller.
De verstrekte gegevens worden niet langer dan nodig is bewaard voor het geven van advies.

Onze Partners

Volg onze socials: