Penmail – gratis digitaal kwartaalblad

PENMAIL – Informatie over kinder- en jeugdhandschrift

Uitgave: Werkgroep Kinderhandschrift
Redactie:  Dick Schermer (dick.schermer@upcmail.nl)

Doel en doelgroep
Met deze Penmail willen we mensen met belangstelling voor het handschrift van kinderen en jeugdigen regelmatig informeren.
We vermoeden dat er bij meerdere groepen behoefte bestaat aan regelmatige informatie op dit gebied: Schrijfpedagogische Hulpverlening (SPH), Vereniging van Leraren Schoonschrijven en Machineschrijven (VLSM), Nederlandse Orde van Grafologen (NOG), Landelijke Bond van Remedial Teachers (LBRT), Onderwijsadviesdiensten (schrijfspecialisten), schrijftherapeuten.

Abonneren of downloaden
Abonneren kan door het Contactformulier in te vullen of mail te sturen naar Dick Schermer: dick.schermer@upcmail.nl
Alle Penmails zijn ook te downloaden bij DOWNLOADS.
De laatst bijgevoegde Penmail is van juli 2024.

Afbakening
Penmail zal zich vooral richten op de volgende terreinen: Schrijfonderwijs, schrijfmethoden, schrijfmateriaal, schriftontwikkeling, schrijftests, verband tussen handschrift en persoonlijkheid, pedagogische grafologie.
Informatie op het gebied van krabbels, tekeningen en kalligrafie vallen buiten onze doelstelling.

Overzicht van tot nu toe verschenen bundels

Bundels van Dick Schermer
Sinds december 2005 zet Dick Schermer zich in voor de ontsluiting van literatuur over kinderhandschrift en schrijven die moeilijk toegankelijk is voor het grote publiek. Deels omdat de bronnen zelf moeilijk toegankelijk zijn doordat ze vaak in kleine oplagen voor een gespecialiseerd publiek zijn verschenen, deels doordat ze vaak alleen maar in druk en niet digitaal zijn verschenen. Bijna altijd zijn het publicaties die in het Engelse of Duitse taalgebied zijn verschenen.  Dick heeft vele hiervan vertaald en soms ook samengevat in het Nederlands. Het resultaat is een reeks bundels met steeds een aantal artikelen. In mei 2024 zijn er 136 bundels verschenen.

In de Downloads hieronder is te vinden:
– Een overzicht van de inhoud van alle tot nu toe verschenen bundels met een opsomming van de daarin verschenen artikelen.
– Een trefwoordenoverzicht
– Een overzicht van auteurs waarvan werk is vertaald.

Inhoud laatst verschenen Bundel:

Bundel 136

 1. Ontwikkeling van het handschrift, ChatGPT-vraag op 17 maart 2024 (1 p.)
 2. Waarom schrijven kinderen hoofd- en kleine letters door elkaar? D. Schermer, 2024 (5 p.)
 3. Overzicht van digitale toepassingen bij handschriftonderwijs, Nadia M. Raymundo & Sharon A. Cermak, 2023 (3 p.)
 4. Welke Amerikaanse staten eisen nog steeds dat leerlingen cursief handschrift leren? Kelley Hayes, 2024 (3 p.)
 5. Waarom handschrift belangrijk blijft in 2021 en de toekomst, Dr. Jane Yank, 2021 (10 p.)
 6. De voordelen van een handschriftcurriculum voor de hele school, Universal Publishing, 2018 (3 p.)
 7. Vijf eenvoudige tips om handschrift aan te leren, Universal Publishing, 2018 (2 p.)
 8. Jonge kinderen cursief leren schrijven? Hier is hoe ze leren, en bronnen voor instructie, The Conversation, 2024 (3 p.)
 9. Modern schrijfgereedschap, ChatGPT-vraag, 2024 (1 p.)
 10. Aan welke eisen moet kinderhandschrift voldoen? ChatGPT-vraag op 15 april 2024 (1 p.)
 11. Waarom is ‘handschrift’ immaterieel erfgoed? Platform HSO, 2024 (1 p.)
 12. Laat basisschoolleerlingen weer tafels leren en dicteetjes maken, Antoon Coaster, in de Stentor van 6 april 2024 (1 p)
 13. Blokschrift en/of cursief – Stand van zaken in de USA, Edda Manley, 2024 (3 p.)
 14. Handschriftontwikkeling bij basisschoolkinderen van leerjaar 2 en 3 met normale, risicovolle en dysgrafische kenmerken, Anneloes Overvelde & Wouter Hulstijn, 2011 (4 p.)
 15. Wat is het laatste nieuws over handschrift? ChatGPT-vraag op 30 april 2024 (1 p.)
 16. Het laatste nieuws over handschrift, ChatGPT-vraag & Monica, 11 mei 2024 (3 p.)
 17. De heropleving van het handschrift in het digitale tijdperk, Marissa Byler, 2024 (2 p.)
 18. Is handschrift nog steeds relevant in de 21e eeuw? Is handschrift een uitstervende kunst of neemt toetsenbordgebruik de overhand? Marilyn Sheridan, 2023 (3 p.)
 19. Waarom met de hand schrijven beter is dan typen om na te denken en te leren, Jonathan Lambert, 2024 (4 p.)
 20. De kracht van de pen: Handschrift is nog steeds belangrijk in het technologietijdperk, North Pointe Now, 2023 (2 p.)
 21. Ontwikkeling van hand en handschrift, resp. Gavin McCormack en Rachael Jefferson, 2024 (2 p.)
 22. Dag van de HOOFDLETTERS, Platform Handschriftontwikkeling, 2024 (1 p)
 23. Het belang van goed handschriftonderwijs, Alles in Beweging, 2024 (1 p.)

Bundel aanschaffen?

Wie een bundel wil aanschaffen kan contact opnemen met Dick Schermer (dick.schermer@upcmail.nl).
De bundels kosten € 3,50 per stuk. De bundels worden digitaal geleverd verzonden.

Momenteel is er ook informatie beschikbaar (zie downloads) over de volgende onderwerpen:
– Atlas en beschrijving van puberteitskenmerken

Een beschrijving van een aantal kenmerken die veel voorkomen in het handschrift van (pre)pubers en adolescenten.
  – De Big 5
Een model dat internationaal steeds meer geaccepteerd is als het toonaangevende instrument voor het in kaart brengen van (persoons)eigenschappen.

Downloads

Document
Bundels-Overzicht-inhoud-alle-136-bundels.pdf
Bundels-Trefwoordenoverzicht-van-alle-136-bundels.pdf
Bundels-Auteurs-en-hun-bijdragen-in-136-bundels.pdf
Puberteitskenmerken.pdf
De-Big-5-persoonlijkheidsfactoren.pdf
Penmail-Jaargang-19-nr.-3-juli-2024.pdf
Penmail-Jaargang-19-nr.-2-april-2024.pdf
Penmail-Jaargang-19-nr.-1-januari-2024.pdf
Penmail-Jaargang-18-nr-4-oktober-2023.pdf
Penmail-Jaargang-18-nr-3-juli-2023.pdf
Penmail-Jaargang-18-nr-2-april-2023.pdf
Penmail-Jaargang-18-nr-1-januari-2023.pdf
Penmail-Jaargang-19-nr.-1-januari-2024.pdf
Penmail-Jaargang-17-nr.-1-januari-2022.pdf
Penmail-Jaargang-17-nr.-2-april-2022.pdf
Penmail-Jaargang-17-nr.-3-juli-2022.pdf
Penmail-Jaargang-17-nr.-4-oktober-2022.pdf
Penmail-Jaargang-16-nr.-1-januari-2021.pdf
Penmail-Jaargang-16-nr.-2-april-2021.pdf
Penmail-Jaargang-16-nr.-3-juli-2021.pdf
Penmail-Jaargang-16-nr.-4-oktober-2021.pdf
Penmail-Jaargang-15-nr.-1-januari-2020.pdf
Penmail-Jaargang-15-nr.-2-april-2020.pdf
Penmail-Jaargang-15-nr.-3-juli-2020.pdf
Penmail-Jaargang-15-nr.-4-oktober-2020.pdf
Penmail-Jaargang-14-nr.-1-januari-2019.pdf
Penmail-Jaargang-14-nr.-2-april-2019.pdf
Penmail-Jaargang-14-nr.-3-juli-2019.pdf
Penmail-Jaargang-14-nr.-4-oktober-2019.pdf
Penmail-Jaargang-13-nr.-1-januari-2018.pdf
Penmail-Jaargang-13-nr.-2-april-2018.pdf
Penmail-Jaargang-13-nr.-3-juli-2018.pdf
Penmail-Jaargang-13-nr.-4-oktober-2018.pdf
Penmail-Jaargang-12-nr.-1-januari-2017.pdf
Penmail-Jaargang-12-nr.-2-april-2017.pdf
Penmail-Jaargang-12-nr.-3-juli-2017.pdf
Penmail-Jaargang-12-nr.-4-oktober-2017.pdf
Penmail-Jaargang-11-nr.-1-januari-2016.pdf
Penmail-Jaargang-11-nr.-2-april-2016.pdf
Penmail-Jaargang-11-nr.-3-juli-2016.pdf
Penmail-Jaargang-11-nr.-4-oktober-2016.pdf
Penmail-Jaargang-10-nr.-1-januari-2015.pdf
Penmail-Jaargang-10-nr.-2-april-2015.pdf
Penmail-Jaargang-10-nr.-3-juli-2015.pdf
Penmail-Jaargang-10-nr.-4-oktober-2015.pdf
Penmail-Jaargang-9-nr.-1-januari-2014.pdf
Penmail-Jaargang-9-nr.-2-april-2014.pdf
Penmail-Jaargang-9-nr.-3-juli-2014.pdf
Penmail-Jaargang-9-nr.-4-oktober-2014.pdf
Penmail-Jaargang-8-nr.-1-januari-2013.pdf
Penmail-Jaargang-8-nr.-2-april-2013.pdf
Penmail-Jaargang-8-nr.-3-juli-2013.pdf
Penmail-Jaargang-8-nr.-4-oktober-2013.pdf
Penmail-Jaargang-7-nr.-1-januari-2012.pdf
Penmail-Jaargang-7-nr.-2-april-2012.pdf
Penmail-Jaargang-7-nr.-3-juli-2012.pdf
Penmail-Jaargang-7-nr.-4-oktober-2012.pdf
Penmail-Jaargang-6-nr.-2-april-2011.pdf
Penmail-Jaargang-6-nr.-3-juli-2011.pdf
Penmail-Jaargang-6-nr.-4-oktober-2011.pdf
Penmail-Jaargang-5-nr.-1-januari-2010.pdf
Penmail-Jaargang-5-nr.-2-april-2010.pdf
Penmail-Jaargang-5-nr.-3-juli-2010.pdf
Penmail-Jaargang-5-nr.-4-oktober-2010.pdf
Penmail-Jaargang-4-nr.-1-januari-2009.pdf
Penmail-Jaargang-4-nr.-2-april-2009.pdf
Penmail-Jaargang-4-nr.-3-juli-2009.pdf
Penmail-Jaargang-4-nr.-4-oktober-2009.pdf
Penmail-Jaargang-3-nr.-1-januari-2008.pdf
Penmail-Jaargang-3-nr.-2-april-2008.pdf
Penmail-Jaargang-3-nr.-3-juli-2008.pdf
Penmail-Jaargang-3-nr.-4-oktober-2008.pdf
Penmail-Jaargang-2-nr.-1-januari-2007-1.pdf
Penmail-Jaargang-2-nr.-2-april-2007-1.pdf
Penmail-Jaargang-2-nr.-3-juli-2007-1.pdf
Penmail-Jaargang-2-nr.-4-oktober-2007-1.pdf
Penmail-Jaargang-1-nr.-1-januari-2006-1.pdf
Penmail-Jaargang-1-nr.-2-april-2006-1.pdf
Penmail-Jaargang-1-nr.-3-juli-2006-1.pdf
Penmail-Jaargang-1-nr.-4-oktober-2006-1.pdf

Onze Partners

Volg onze socials: