Maak kennis met Onze Partners

 

Op deze pagina presenteren we Onze Partners op alfabetische volgorde.
Dit zijn organisaties, bedrijven, instellingen en personen die het werk van het Platform Handschriftontwikkeling een warm hart toedragen.

Ook Partner worden?
Vraag naar de mogelijkheden door een mail te sturen naar platformhandschriftontw@outlook.com

Alles in Beweging

Alles in Beweging is een scholings- en adviesbureau op het gebied van bewegen en spelen op school. De 7 hoofdthema’s zijn:

  • Bewegingsonderwijs
  • Handschriftonderwijs
  • Schoolplein
  • Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen
  • Motorische remedial teaching
  • Dynamische schooldag en bewegend leren
  • Veiligheid en aansprakelijkheid

Voor alle thema’s zijn producten en scholing ontwikkeld: klik op de button voor meer informatie

Alles in Beweging

Schrijfdans

Schrijbelen, schrijftekenen, schrijven.

Schrijfdans is een unieke schrijf- en bewegingsmethode voor het primair onderwijs, zowel regulier als speciaal.
Ook kindertherapeuten kennen Schrijfdans.

De doorlopende lijn is van Schrijfdans 3-5 jaar naar Schrijfdans 5-8 jaar.

Klik op de button voor meer informatie, bijvoorbeeld over advisering en scholingsmogelijkheden.

Schrijfdans

SchrijfPedagogische Hulp

Wij gaan ervanuit dat schrijven net als lopen, spreken of de mimiek: een heel persoonlijke uiting is.  Die persoonlijke uiting gebruiken we om het schrijfproces op gang te brengen of om het schrijfproces makkelijker te laten verlopen.
Schrijven is niet alleen motoriek maar ook psychomotoriek. Bedenk dat schrijven moeilijker gaat als je gespannen, moe of boos bent.
Bij onze manier van werken maken we, behalve van de visie van Cor Haenen, ook gebruik van de Schrijfoefeningen van Magdalene Heermann.
Beiden gaan uit van een totale acceptatie van de persoon die met een hulpvraag komt. Die gezien mag worden en mag zijn wie hij/zij is. De schrijfbewegingen zijn eenvoudig waardoor het zelfvertrouwen groeit. De bewegingen brengen je weer in het eigen ritme.

Klik op de button voor meer informatie, bijvoorbeeld over advisering en scholingsmogelijkheden.

SchrijfPedagogische Hulp

SchrijvenNL

Missie
SchrijvenNL levert actuele en evidence-based informatie voor professionals die werken met kinderen die leren schrijven.

Visie
SchrijvenNL draagt bij aan effectief (voorbereidend) schrijfonderwijs voor alle kinderen door het vergroten van het inzicht in het belang van het schrijven als essentiële vaardigheid. Hierbij ondersteunt SchrijvenNL leerkrachten en andere professionals, en versterkt de samenwerkingsrelatie rondom de ondersteuning voor het kind met schrijfproblemen.

Klik op de button voor meer informatie, bijvoorbeeld over advisering en scholingsmogelijkheden zoals de SASS cursus.

SchrijvenNL

Onze Partners

Volg onze socials: