Onderwerpen veel gestelde vragen

Zit u ook met een vraag over handschrift?

Als deze vraag al eens is gesteld, dan heeft het platform daar informatie over beschikbaar en is deze op te vragen.
Betreft het een andere vraag op het brede gebied van schrijven, dan kunt u haar stellen.
In beide gevallen kunt u contact met het Platform Handschriftontwikkeling opnemen via het Contactformulier of door een mail te sturen naar: platformhandschriftontw@outlook.com

FAQ’S

Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de gestelde vragen tot nu toe. De vragen zijn zeer divers, maar een aantal onderwerpen komt vaker aan bod. Hieronder voorbeelden van vaak gestelde vragen. Meer informatie daarover kunt u vinden via onze Kennisbank.

Wat is een goede pengreep en hoe ontwikkel je die?

Onleesbaar schrift, hoe kun je die verbeteren?

Wat is een goede handschriftmethode?

Waar kan ik scholing krijgen op handschriftgebied?

Wat is goed schrijfgerei en waar kan ik dat kopen?

Hieronder een overzicht van de gestelde vragen

1          Hoe een nieuwe schrijfmethode te kiezen/ basisschool
2          Adres van doelgroep
3          Adres van “Schrijven leer je zo!”
4          Hoe in groep drie schrijven combineren met de leesmethode “Lang zullen ze lezen”?
5          Hebt u een gangbare letterkaart?
6          Is er een schrijfmethode –met schriften – met dezelfde visie als Schrijfdans?
7          Wat kan/ kunnen de redenen zijn om in groep vier pas met schrijven te beginnen?
8          Wie kan een workshop geven over schrijven aan ouders van kinderen met het Downsyndroom?
9          Hebt u het site adres van SPH?
10        Hoe is de site van de schrijfdocenten en wat is uw site-adres?
11        Boek om handschrift zoon – groep 7 – te verbeteren
12        Wie geeft schrijfhulp aan groep 5 en welke toets gebruiken ze/ welke hulp geven ze?
13        Waar bestel ik Schrijfkriebels?
14        Wilt u een lezing geven over kinderhandschrift?
15        Ik zoek vier verschillende lettertypes, die op de basisscholen worden gebruikt
16        Wat is uw mening over overtrekken? Wanneer mogen kinderen met schrijfproblemen op de laptop?
17        Kan ik meewerken aan het Platform?
18        Mag ik uw mailadres aan Pabostudenten geven i.v.m. vragen over hun scriptie?
19        Een leerling uit groep vier draait alles om. Loopt nu ook met rekenen vast. Al drie jaar RT.  Weten jullie raad?
20        Sprekers voor studiedag: uitgesteld schrijven
21        Zijn er meer schrijffysiotherapeuten in Amsterdam en evt. de adressen ervan?
22        Hebt u tips voor een leerling met een slecht leesbaar handschrift?
23        Wanneer overschakelen van potlood naar vulpen?
24        Bestaat er een cursus handschrift verbeteren voor volwassenen?
25        Hebt u gegevens over het Schriftmuseum Blanckertz te Utrecht?
26        Tips om twee 13-jarige dyslectische kinderen leesbaar te leren schrijven?
27        Is er een handschrift verbetercursus voor mijn drie zoons van resp. 10, 12 en 14 jaar?
28        Hebt u materiaal voor een presentatie schoonschrijfgeschiedenis?
29        Hebt u tips en informatie over de juiste pengreep? (schriftexpertise)
30        Kunt u twee handschriften vergelijken?
31        Moeten kinderen tot en met groep 8 met vulpen schrijven? Zijn er alternatieven?
32        Kunt u adviseren over oorzaak en begeleiding voor een 13-jarige vwo-er met slecht leesbaar handschrift?
33        Kunt u uitgevers vragen om grotere schrijfruimte in werkboeken (bijv. bij zaakvakken)?
34        Hebt u informatie over de cursus “handschriftsignalen” (Instituut Haenen-van der Hout)?
35        Zijn er argumenten voor/tegen Stabilo’s mover of schoolvulpen van Bruynzeel?
36        Kunt u het handschrift van twee tentamens vergelijken? (schriftexpertise)
37        Is er een mogelijkheid om zorg te dragen voor een officiële dysgrafie verklaring?
38        Bent u bekend met de jongste uitgave van mevr. Hamstra-Bletz?
39        Hebt u een lijst met punten om op te letten bij het kiezen van een nieuwe schrijfmethode?
40        Hebt u literatuur over dysgrafie in verband met mijn moduletaak?
41        Is er een ‘stappenplan’ voor de leerkracht basisonderwijs, op grond waarvan deze een
leerling met een schrijfprobleem al dan niet kan verwijzen?
42        Informatie of boeken over handschriftverbetering voor volwassenen
43        Wanneer schrijven met een vulpen in de basisschool?
44        Hoe kan ik als volwassene m’n handschrift verbeteren?
45        Hoe het handschrift van 14-jarige zoon verbeteren?
46        Is er wetenschappelijk onderbouwing voor de bewering dat jongens motorisch later
rijpen dan meisjes en dat voor hen het schrijfonderwijs te vroeg begint?
47        Hebt u het adres van een privé docent, die mijn 22-jarige zoon beter kan leren schrijven?
48        Hebt u voor mij kern – en tussendoelen schrijven?
49        Hoe het handschrift van onze 9-jarige zoon te verbeteren?

50        Kunt u me zeggen hoe aan een dysgrafie verklaring te komen?
51        Is er onderzoek gedaan naar het verband tussen kalligrafie ten dienste van dyslexie?
52        Hoe help ik twee jongens uit mijn groep 4 aan beter handschrift?
53        Is er zelfstudie voor mij als (34-jarige) volwassene om m’n handschrift te verbeteren?
54.1     Hoe kan ik voor mijn zoon in groep 7 een manier vinden z’n handschrift te verbeteren?
54.2     Vanaf groep 4 Lamy-pen – wie betaalt dat verderop in school?
55        Wat is gewoon schrijven voor een 10-jarige linkshandige?
56        Is er materiaal om mijn cliënt aan een beter handschrift te helpen?
57        Mag ik de antwoorden op de vragen over handschriftverbetering voor volwassenen?
58        Is er een methode of iemand om het handschrift van onze 13-jarige zoon te verbeteren?
59        Hebt u informatie over verbetering van het handschrift van een volwassen inburgeraar?
60        Weet u behandelmethoden voor motorische schrijfproblemen?
61        Moet onze 6-jarige zoon in groep 3 blokschrift of verbonden schrift aanleren?
62        Belgische studie: Leren kinderen in groep 3 eerst blokschrift, dan verb. of omgekeerd?
63        Engelse literatuur n.a.v. “Schrijven moet blijven”
64        Drievlakspen
65        Info over Schrijfdans m.b.t. kleuters en peuters
66        Advies over 4-stappen schrijfsysteem Griffix/Pelikan
67        Handschriftverbetering 50+ persoon
68        Leren schrijven m.b.v. computer als tutor
69        Privé schrijfonderwijs voor 9-jarige jongen
69.1     Schrijfdocent – waarom methodisch schrijven?
70        Samenwerking schrijfcurriculum Platform & HS Zuyd
71        Hs.-verbetering 10-jarige jongen
71.1     Platform en Stichting Edutainment Nederland
72        Informatie over petitie
73        Methode Schweitzer + hs. verbetering 14-jarige
74        Computer concurreert met schrift
75        Handschriftverbetering 12-jarige en volwassene
76        Handschriftverbetering 9-jarige jongen
77        Aanleren van blokschrift
78        St. Edutainment
79        Handschriftverbetering bij pubers
80        Openbaarheid van ons onderzoek
81        Handschriftverbetering 11-jarige jongen
82        Handschriftverbetering volwassene
83        Handschriftverbetering 11-jarige brugklasser
84        Handschriftverbetering volwassene HT
85        Handschriftverbetering brugklasser
86        Presentatie dysgrafie
87        Handschriftverbetering 30-jarige vrouw
88        Handschriftverbetering 10-jarige jongen
89        Handschriftverbetering 13-jarige jongen
90        Basisstukken bij petitie “Schrijven moet blijven”
91        Jongen van 6 jaar met PDD-NOS (geen aanvullende info gekregen!)
92        Schrijfhulp in VO – AD-vraag Rotterdam
93        Scriptie handschriftontwikkeling
94        Naam nieuwe pen – Griffix Pelikan (bijlage – Materialenlijst basisonderwijs – Maria van der Heijden)
95        Handschriftverbetering 36-jarige vrouw
96        Veranderen van schrijfhand – van rechts naar links
97        Boeken over BHK Hamstra-Bletz
98        Medewerking radio-interview Dag van de brief (13 mei)
99        Opmerkingen over de site
100      Interview voor artikel Schooljournaal
101      Schrijfmateriaal basisonderwijs
102      Interview Dagblad Trouw
103      Idem, andere redactrice
104      Handschrifthulp 14-jarige zoon
105      Aantal schrijfuren op bo nu en 10 jaar geleden en op de PABO
106      Handschriftverbetering verkoopmedewerker
107      Wat is het beste moment om de ll. ook typen te leren?
108      Contact mogelijk i.v.m. Ketenzorg?
109      Hebben jullie contact met G. Beschel? Zo ja, graag adres
110      Handschriftverbetering voor volwassenen
111      Idem
112      Bronnen artikel
113      Gegevens vulpen versus Stabilo t.b.v. beleid basisschool
114      Hulp bij ‘t ontwikkelen van een digitaal spel
115      Hulp bij handschriftverbetering 13 jr
116      Hulp bij handschriftverbetering 56 jr
117      Handschriftverbetering van 13-jarige jongen
118      Rollerpen 4ME – geschikt voor jonge linkshandige
119      Vulpen in groep 4
120      Waarom verbonden schrift aanleren (NRCNext)
121      Waarom leren kinderen verbonden schrijven
122      Adres schrijftherapeut
123      Schriftverbetering bij VO-school
124      Handschriftbeleid in groep 7/8
125      Schrijfonderwijs kleuters
126      Dyslexiegroepje in groep 6
127      Handschriftverbetering jongen met visusproblematiek
128      Handschriftverbetering 15-jarige jongen
129      Hulp voor schrijfzwakke leerlingen in groep 4
130      Mag blokschrift in het voortgezet onderwijs?
131      Handschriftverbetering van volwassene
132      Verbonden of blokschrift aanleren?
133      Oefeningen voor linkshandige leerling in groep 3
134      Handschriftverbetering van 12-jarige jongen
135      Schrijven of typen?
136      Ontwikkelingen m.b.t. links-/rechtshandigheid
137      Informatie over Stabilo
138      Schrijfhulp voor 7-jarige jongen
139      Handschriftverbetering van 9-jarige jongen
140      Informatie over vulpen
141      Afstudeeropdracht: stageplaats van een halfjaar
142      Project handschriftherkenning
143      Verbeteren van bordschrift
144      Schriftvergelijking (expertise)
145      Handschriftverbetering van 13-jarige jongen
146      Schrijven bij methode “Lezen Moet Je Doen”
147      Handschriftverbetering van 13-jarig meisje
148      Onderzoek handschriftontwikkeling
149      Invloed van handschrift op typografie en grafisch ontwerp
150      Pen voor groep 3, bb, zwakke schrijvers
151      Handschriftverbetering 15-jarige jongen
152      Schrijfmateriaal SBO-school
153      Belang/geven van goed schrijfonderwijs
154      Overgang potlood – vulpen
155      Aanvraag schrijfmateriaal
156      Handschriftverbetering volwassenen
157      Auteurs “Schrijven moet blijven!”
158      Temponormen voor groep 3 t/m 5
159      Schrijfprobleem 14-jarige jongen
160      Handschriftverschillen jongens-meisjes in VO-MB
161      Schrijven en ataxie
162      Schrijfonderwijs in Ned./schriftverbetering van leraren
163      Doorverwijzing i.v.m. handschrift van 10-jarige jongen
164      Jongen van 13 jr. met dyslexie
165      Jongen van 11 jr. met onleesbaar schrift
166      Jongen van 13 jr. met onleesbaar schrift
167      Vraag over schrijftempo
168      Vraag over schriftexpertise
169      Handschriftverbetering 13-jarige jongen
170      Handschriftverbetering 14-jarige jongen
171      Dik-dun schrift met vulpen
172      Waarom in groep 5 onverbonden
173      Handschriftverbetering 14-jarig jongen
174      Handschriftverbetering 18-jarige jongen
175      Schrijfmateriaal
176      Schrijfschool gezocht
176.1   Verband schrijfproblemen en handtekening
177      Vulpen versus Stabilo
178      Overgang potlood-vulpen in groep 4
179      Vulpen versus Stabilo
180      Hoe schrijfdruk verminderen
181      Handschriftverbetering 9-jarige jongen
182      Dysgrafie en dyslexie in secundair onderwijs
183      Handschriftverbetering linkshandige volwassen student
184      Handschriftverbetering 12-jarig meisje
185      Tekening 13-jarige jongen met Downsyndroom
186      Pelikanproject “Ik leer schrijven”
187      Handschriftverbetering 19-jarige man/klant
188      Informatie over schrijfmateriaal
189      Vergelijken van kinderhandschriften
190      Onderzoek naar voorbereidende schrijfoefeningen
191      Handschriftverbetering van vo-leerlingen
192      Nieuwe schrijfmethode
193      Verschil tussen schrijven en typen
194      Verbetering handschrift van jongen in groep 7
195      Boeken over schrijven en schrijfonderwijs
196      Schrijfhulp voor 14-jarige jongen
197      Schrijftempo
198      Penmail
199      Penmail
200      Spiegelen en overschakelen op de andere hand
201      Handschriftverbetering 9-jarige jongen
202      Schrijfmaterialen
203      Al of niet verbonden schrijven
204      Handschriftverbetering bij kinderen – info over eerdere vragen
205      Schrijfuitgaven van Platform en Werkgroep
206      Handschriftverbetering 9-jarige jongen
207      Cursus handschriftverbetering voor volwassenen
208      Overstappen op blokschrift in groep 6?
209      Handschriftverbetering voor volwassenen
210      Handschriftverbetering bij volwassenen – info over eerdere vragen
211      Schrijfmateriaal voor onderbouw
212      Op bord schrijven
213      Handschriftverbetering 12-jarige jongen
214      Gebruik van digibord bij schrijfonderwijs
215      Openstaande vraag
216      Voorwaarden voor leesbaar handschrift
217      Schriftelijke cursus handschriftverbetering
218      Vermindering pen- en schrijfdruk bij kinderen
219      Afstudeeronderzoek opleiding RT
220      Handschriftverbetering 13-jarige jongen
221      Oefeningen voor handschriftontwikkeling 8-jarigen jongen
222      Profielwerkstuk handschriftverschillen jongens-meisjes
223      Schrijfhulp voor 13-jarige jongen
224      Schrijfmateriaal voor groep 3
225      Spiegelen
226      Overtrekken
226.1   Schrijfaanbod voor groep 1/2
227      Stabilo vs. vulpen/-potlood
228      Loslaten van schrijfmethode
229      Handschriftverbetering 13-jarige jongen
230      Handschriftverbetering volwassene
23.1     Idem (vervolg)
231      Handschriftverbetering 11-jarige jongen
232      Grafietpotlood
233      Schrijfmateriaal voor groep 3/4
234      Schrijfspecialisten
235      Linkshandigheid
236      Blokletters
237      Handwerken en schrijven
238      Handschriftverbetering 14-jarige jongen
239      Leren schrijven op blanco of gelinieerd papier
240      Handschriftverbetering 13-jarige jongen
241      Stabilo
242      Blokletters vs. schrijfletters
243      Handschriftverbetertips voor volwassene
244      Handschriftverbetering voor 8- en 12-jarige jongen
245      Handschriftbevorderende activiteiten en materialen
246      Handschriftverbetering 11-jarig meisje
247      Overgang van potlood op gelpen in groep 4
248      Handschriftverbetering van 14-jarige jongen
249      Handschriftverbetering 7-jarige jongen
250      Distale motoriek
251      Aanleren van schrijven (profielwerkstuk)
252      Petitie
253      Handschriftverbetering volwassenen
254      Schrijfproblemen bij kinderen
255      Vulpen vs. stabilo
256      Literatuur over analyse van kinderhandschrift
257      Hoogbegaafde kinderen
258      Handschriftverbetering 13-jarige jongen
259      Grafologie (profielwerkstuk)
260      Voorlichting/cursussen over schrijven
261      Handschriftverbetering 13-jarige jongen
262      Handschriftverbetering volwassene
263      Grip-tec balpen
264      Stabilo
265      Handschriftverbetering 10-jarige jongen en volwassene
266      Materiaalvragen
267      Temposchrijven
268      Feestelijk schrijven
269      Blokschriftmethoden/voordelen
270      Keuzecursus Jenaplan V.O.
271      Liniatuurgebruik in groep 3
272      Auteursnaam van artikel
273      Verbonden schrijven
274      Handschriftverbetering volwassene
275      Blokschrift bij adolescenten
276      Praxisbijdragen op Malmbergsite
277      Handschriftontwikkeling van huidige jeugd
278      Steve Jobsscholen
279      Handschriftverbetering volwassene
280      Ziektebeelden in het handschrift
281      Cursus handschriftontwikkeling
282      Voorbereidend schrijven
283      Waarom kinderen schrijfles krijgen
284      Aanschaf whiteboarden
285      Interview Intermediair
286      Inspectierapport Focus op schrijven (stellen)
287      Masterstudie “Te klein voor klein kleuren?!” (Marjan Bun-Beckers)
288      Adres gevraagd
289      Speciale pen-greep
290      Handschriftverbetering volwassene
291      Verplichte vulpen?
292      Handschriftverbetering volwassene
293      Interview NOS
294      Handschriftverbetering volwassene
295      Schrijftempo bij volwassene
296      Schrijven met vulpen door linkshandig meisje in groep 5
297      Kidsweek vraagt gastles
298      Overschakelen van potlood naar pen.
299      Stabilo
300      Krulletters bij linkshandige 9-jarige
301      Onleesbaar handschrift bij jongen in groep 8
302      Artikel Edda Manley (bundel 31)
303      Handschriftverbetering groep 8
304      Met potlood schrijven?
305      Dysgrafie en –verklaring
306      Handschriftverbetering van jongen in groep 8
307      Overschakelen op andere hand
308      Proefstuk hoogbegaafdheid
309      Schrijfonderwijs in Nederland (10 vragen)
310      Blok-/los schrift
311      Vulpen voor linkshandige
312      Cursusmateriaal voor zelfstudie grafologie
313      Schrijfonderwijs in bovenbouw
314      Deelvaardigheden voorbereidend schrijven
315      Schrijftips voor journalisten
316      Vulpenkeuze
317      Vragen over schrijfgereedschap
318      Behoud van handschrift
319      Overstap van potlood naar pen
320      Schrijfonderwijs groep 1 t/m 4
321      Stabilo-onderzoek
322      Herkennen en benoemen van letters door kleuters
323      Verbonden schrijven wetenschappelijk aangetoond
324      Interview handschriftontwikkeling
325      Schrijfhulp voor 11-jarige jongen
326      De toekomst van het handschrift
327      Kaarten met creatief-motorische oefeningen voor de onderbouw
328      Artikelen over handschriftontwikkeling van het jonge kind
329      Schrijfontwikkeling en schrijfonderwijs onderbouw basisschool
330      Stabilo-onderzoek kleurpotloden
331      Relatie schrijfproblemen en hersenonderzoek
332      Onderzoek voorbereidend schrijven in groep 1-2
333      Leesbaarder schrijven na hersenbloeding
334      Informatie over schrijfmateriaal
335      Groep 8 motiveren voor schrijfonderwijs
336      Handschriftverbetering van brugklasser
337      Verband handschrift en schoolresultaten
338      Schrijfoefeningen na hersenaandoening
339      Informatie over Big Five
340      Omgaan met letters in groep 1-2
341      Giovanni kan niet schrijven
342      Ontwikkeling van software app voor handschriftverbetering
343      Handwriting Analysis project
344      Handschriftverbetering in groep 4
344.1   Motoriekkist
345      Kleuters voorbereiden op blokschrift
346      Blindtypen i.p.v. schrijven
347      Deelname aan “Spijkers met koppen”
348      Wanneer is het “Nationale Schooldag”?
349      Wacom vraagt aandacht voor tabletpen
350      Lid worden van het Platform
351      Handschriftverbetering van 9-jarige jongen
352      Stabilo – Letter ontdek box
353      Linkshandigen (profielwerkstuk)
354      Afschaffen van schoonschrijven (Zapp Weekjournaal)
355      Oefeningen voor spastische 11-jarige
356      Vragen over handschrift m.b.t. grafisch ontwerpen
357      Schrijfonderwijs in groep 6
358      Ontdekkend Leren Schrijven (OLS)
359      Handschriftverbetering van 13-jarige jongen
360      Informatie over usb-stick “Werken aan de schrijfbeweging”
361      Schrijven met specifieke liniatuur
362      Motoriekplan
363      Overschakelen van potlood naar pen
364      Introductie “Klassenpost”
365      Voor- en nadelen van blok- en lopend schrift
366      Waarom cursief schrijven?
367      ‘DAAROM’ op puberbeurs in Utrecht
368      Digitale schrijflessen voor de bovenbouw
369      Kiezen van een nieuwe schrijfmethode
370      Schrijfonderwijs (afstudeeronderzoek)
371      Artikel over schrijfonderwijs
372      Wat zegt het huidige kinderhandschrift?
373      Kleutermotoriek en schrijven
374      Botsende schrijfmethoden
375      Wie is S. v. N?
376      Handschriftverbetering van 17-jarige jongen
377      Negenjarigen als neveninstromers
378      50 Schrijfoefeningen/Werken aan de schrijfbeweging
379      Informatie over schrift voor volwassenen
380      Overstap van verbonden naar blokschrift
381      Aangepast gedrag of dyslexie?
382      Schrijfvaardigheid bij laaggeletterden
383      Handschriftverbetering van 12-jarige jongen
384      Analyse handschrift van 18-jarige jongeman
385      Vraag naar auteur en datum m.b.t. artikel over pengreep
386      Dysgrafieverklaring
387      Methode voor handschriftverbetering in het V.O.
388      Blok- versus lopend schrift
389      Verschil schrijfkwaliteit bij schrijven en andere vakken in groep 7 (scriptie)
390      Handschriftverbetering 9-jarige jongen
391      Handschriftverbetering 45-jarige
392      Adres gevraagd
393      Serious games in fysiotherapie t.b.v. handschriftonderwijs
394      Reactie op proefschrift Ida Bosga-Stork
395      Tools voor beroerd handschrift van 10-jarige jongen
396      Pengreep
397      Schrijfvraag voor politiek
398      Slechts leesbaar handschrift van 11-jarige jongen
399      Dyslexie
400      Meesterstuk dyslexie en schrijven
401      Afstudeeronderzoek over belang van schrijven
402      Verbonden of blokschrift
403      Oefeningen voor handschriftverbetering van 7-jarige jongen
404      Schrijfbewegingstherapie
405      Hulplijnen
406      Onze reacties op artikel van H. van Faassen
407      Vragen over schrijfonderwijs
408      Zichtproblemen bij schrijven
409      Wanneer beginnen met aanleren van verbonden schrift
410      Onderzoek linkshandigheid
411      Vraag over schrijfdruk
412      Vraag over schrijfmotorische testjes/screeningslijstjes
413      Observatie-instrument voor goed schrijfonderwijs
414      Reactie gevraagd op PPON-artikel
415      Blok- of lopend schrift
416      Inzet van apps bij schrijfbehandeling
417      Veranderen van handschrift
418      Profielwerkstuk over grafologie of schriftexpertise
419      Docent gezocht voor handschriftverbetering van 12-jarige
420      Handschriftverbetering voor 13-jarige jongen
421      Handschriftverbetering voor volwassene
422      Beter schrijven op en met verschillend materiaal
423      Artikel over schrijven met de hand
424      Handschriftverbetering voor volwassene
425      Reguliere blokschriftscholen
426      Handschriftverbetering voor 14-jarige jongen
427      Motiveren van kinderen die achterlopen met schrijven
428      Verschil balpen-vulpen
429      Pedagogische waarde van handschrift
430      Schrijfeisen in de bovenbouw
431      Handschriftverbetering voor volwassene
432      Handschriftverbetering 15-jarig meisje
433      Remediaal – Onderwijstijdschriftenplein
434      Handschriftverbetering voor 12-jarige jongen
435      Handschriftverbetering voor 12-jarige jongen
436      Wil steentje bijdragen aan Platform
437.1    Informatie over schrijfbewegingstherapie
437.2    Promotieonderzoek naar kinderen met autisme
438      Handschriftverbetering voor 36-jarige man
439      Handschriftverbetering voor 10-jarige jongen
440      Algehele verbetering van handschrift van 71-jarige
441      Vragen over te schrijven artikel
442      Handschriftverbetering voor volwassene
443      Advies over keuze van schrijfmethode
444      Linkshandigheid als beperking
445      Verzoek om te participeren
446      Handgeschreven boodschappenbriefjes
447      Voor- en nadelen van blok- en verbonden schrift
448      Verzoek om werk
449      Verbetering schrijfkunst bij de jeugd
450      Organiseren van schoonschrijfwedstrijd
451      Cd-Rom schrijven
452      Advies over handschrift van volwassene
453      Kalligrafe wil cursus voor kinderen promoten
454      Opleiding handschriftdocent
455      Schrijfontwikkeling en –begeleiding in groep 1-2-3
456      Pabo-scriptie – Neurowetenschappelijk onderzoek en schrijven
457      Schrijftips en handschriftanalyse voor 15-jarige jongen
458      Opleiding op schrijfgebied
459      Petitie Platform Handschriftontwikkeling
460      Schrijven in de 21e eeuw
461      Handschriftveerbetering voor 12-jarige Havist
462      Schrijfrobot Sqriba
463      Onderzoek handschrift en motorische ontwikkeling ervan
464      ICT ten koste van schrijven op Pabo
465      Werkboek handschriftontwikkeling
466      Handschriftverbetering voor volwassene
467      Insteek schrijfontwikkeling SBO-school
468      Verzoek om handschriftverbetering van 11-jarige jongen
469      Verzoek om telefonisch interview voor artikel over schriftverval
470      Handschriftverbetering voor 2e jaars Havist
471      Schriftjes en letterkaart voor aanleren van schrift
472      Schrijftips voor MBO-leerling
473      Interview over handschrift
474      Verzoek om bij te dragen aan Platform
475      Belangstelling voor handgeschreven brieven
476      Ideeën over nieuw boek 477 Letterkaart gevraagd
478      Invloed van typen op schrijfvaardigheid
479      Impliciet en expliciet leren
480      Handschriftverbetering voor 10-jarige jongen
481      Workshop voor MB0-studenten
482      Handschriftverbetering, evt. workshop
483      Tijdsbesteding schrijfonderwijs op basisschool
484      Bezinning op schrijfonderwijs
485      Studiemoment voor schoolteam over belang van schrijfonderwijs
486      Handschriftverbetering voor linkshandige 17-jarige
487      Handschriftverbetering voor volwassene
488      Professionalisering van schrijven
489      Relatie handschrift en leerproblemen
490      Docent wil handschrift verbeteren
491      Achteruitgang van leesbaar handschrift
492      Toekomst van het schrijfonderwijs
493      Doorlopende schrijflijn voor peuters t.e.m. groep 8
494      Schrijftraining voor 7e groeper
495      Op zoek naar school die schrijfbetrokkenheid stimuleert
496      Handschriftverbetering voor docent
497      Handschriftontwikkeling in basisschoolperiode
498      Advies over schrijfgereedschap in groep 3
499      Schrijfontwikkeling in groep 1-2
500      Ervaring met Schneider rollerpen
501      Volwassene wil netjes leren schrijven
502      Welke schrijfvragen zijn belangrijk voor het veld
503      Advies schrijfgereedschap
504      Handschriftverbetering voor HAVO2-leerling
505      Stimulatie van hersendelen
506      Aankoop set Speurtocht naar geschiedenis van handschrift
507      Advies schriftstijl voor groep 3 van cluster 2 onderwijs
508      Opleiding handschriftbegeleiding
509      Opleiding handschriftontwikkeling
510      Welke schrijfmethode is dit geweest
511      Reportage Jeugdjournaal
512      Handschriftverbetering voor 16-jarige jongen
513      Onderzoek handschriftontwikkeling
514      Handschriftverbetering voor 6VWO-leerling
515      Coachen van leerlingen met onleesbaar handschrift
516      Blokschrift of lopend schrift
517      Handschriftverbetering voor volwassene
518      Verzoek om gastles grafologie
519      Kerndoelen voor schrijven
520      Linkshandige kleinzoon schrijft verkrampt
521      Handschriftverbetering voor 4 leerlingen van 8 t/m 11 jaar
522      Schrijflessen voor groep 6
523      Handschriftverbetering voor 7-jarige jongen
524      Advies over pijn in arm bij schrijven
525      Verslag onderzoek groep 3
526      Advies over handschrijffilmpjes in de klas
527      Informatie over Normblad NEN2296
528      Leerstoornis en schrijven
529      Verbetertips voor volwassene
530      Handschriftverbetering voor twee broers van 10 en 14 jaar
531      Overstappen van schrijfmethode
532      Schrijven en zelfreflectie (onderzoek)
533      Advies schrijfleergang
534      Handschriftverbetering 12-jarige jongen
535      Handschrifttips voor vader, moeder en twee zoons van 13 en 17 jaar
536      Linkshandige schaar
537      Lesideeën over artikel ‘tijdmachine’
538      Welk handschrift voor nieuwkomers op school
539      Profielwerkstuk handschriftonderwijs
540      Profielwerkstuk grafologie
541       Duimhulpstuk
542      Handschriftverbetering 9-jarige jongen
543      Vragenlijst en reacties over handschriftonderwijs
544      Uitgever wil gesprek over handschriftonderwijs
545      Onderzoek naar volwassen handschrift
547      Profielwerkstuk over handschriftontwikkeling
548      Verbeteren van leesbaarheid in groep 7
549     Handschriftverbetering van jongen in groep 8
550     Schrijven op whiteboard
551     Bordschrijven
552      Verslag over schrijfwijze van 9-jarige
553     Aanleren van pengreep en leesbaar schrijven (neveninstromers)
554      Ontwikkeling van pengreep met de jaren
555     Handschriftles voor 7-jarige
556     Ontwikkeling kleine motoriek bij kleuters
557     Wat doet handschriftverbetering met je?
558     Liniatuur
559    Verbetering van handschrift
560    Wetenschappelijk artikel
561     Correlatie handschrift en intelligentie
562    Digitaal schrijven
563    Platformartikelen over LOI-module
564    Blokletters-verbonden-sociale vaardigheden
565    Werkbladen VO1-2
566    Verbetering handschriftvaardigheid
567    Informatie over Platformactiviteiten
568    Ontwikkeling digitale leermiddelen op handschriftonderwijs
569    Handschriftverbetering van volwassene
570    Dyslexiespel Mazehunteer
571    Waarom is handschrift uniek?
572    Handschriftverbetering van 11-jarige jongen
573    Welke houten balpen is dit?
574    Cursus handschriftverbetering voor brugklassers
575    Kleuter pengreep aanleren
576    Handschriftverbetering van een linkshandige 11-jarige jongen
577    Wanneer en waarmee in groep 3 leren schrijven?
578    Rechts-/linkshandigheid
579    Nieuwe schrijfmethode
580   Handschriftverbetering bij volwassenen

Onze Partners

Volg onze socials: