Help, wie leert onze kinderen schrijven?

Steeds meer kinderen tussen de 4 en 8 jaar missen essentiële vaardigheden om met succes te leren schrijven. Bij de kleuters valt op dat basale fijnmotorische activiteiten zoals knopen, ritsen, knippen en kleuren niet meer vanzelf gaan. Zowel zelfredzaamheid als voorbereidend schrijven heeft meer tijd en aandacht nodig dan 10 of 20 jaar geleden. In groep 3 en 4 (5 tot 8 jaar) zien we meer verkeerde pengrepen en vreemde zit- en schrijfhoudingen. Ook het schrijfproduct (gecontroleerd en leesbaar tussen lijntjes schrijven) is veranderd. Frustratie bij kinderen en leerkracht neemt toe als de schrijfvaardigheid niet goed genoeg is om de taal- en rekenbladen te kunnen maken.

Workshops
1. Marjon van Sambeek – De Schrijfladder voor groep 1 & 2 en 3 & 4
2. Sabrine van Everdingen – Hoe leer je kinderen in groep 3 & 4 schrijven
3. Ingrid Vrenken – Ontwikkelen van goede pengreep en schrijfhouding
4. Hans Stroes – Monitoren van de fijne motoriek & schrijfvoorwaarden

Tijd: van 15.00 – 18.00 uur Inloop om 14.45 uur

Meer informatie en inschrijven: KLIK HIER

Gratis webinar Handschriftonderwijs – een quickscan in 15 minuten

Op dinsdag 7 maart  organiseert SchrijvenNL in samenwerking met Boom test onderwijs twee webinars over de hernieuwde QuickScan: 

  • QuickScan-Startklaar voor het schrijven (oudste kleuters) en QuickScan -Handschrift (groep 3-4): 16-17 uur 
  • QuickScan-Handschrift (groep 5-8): 19-20 uur

Uit heel Nederland komen er signalen binnen dat meer leerlingen moeite hebben met de schriftelijke verwerking van de leerstof dan voor Corona. Leerkrachten geven aan dat het aantal kinderen met schrijfmoeilijkheden is toegenomen: ze schrijven niet of nauwelijks leesbaar, hun schrijftempo is te laag, en ze klagen over pijn in de hand. 

Voor een goede schriftelijke verwerking bij taal en rekenen is een leesbaar en vlot handschrift echter onontbeerlijk. Directe instructie, voldoende herhaling en feedback zijn essentiële aandachtspunten bij handschriftonderwijs waar tijdens de vele digitale lesuren tijdens de lockdownperiodes nauwelijks aandacht aan kon worden besteed. In de huidige focus op achterstanden in taal- en rekenen is een goede schriftelijke verwerking een witte vlek. Het Nationaal Programma Onderwijs biedt een unieke gelegenheid om schriftelijke verwerking én verbetering van handschrift samen aan te pakken. Onderzoek laat zien dat de combinatie van oefenen én verbeteren tijdens de leervakken veruit het meest effectief is.

Informatie en inschrijven: KLIK HIER!

Je kunt deze hernieuwde versies van de QuickScan vinden op: https://www.schrijvennl.nl/xx/

Als onderdeel van ‘Ons aanbod’ is er een serie uitnodigende Schrijflessen voor de bovenbouw van het basisonderwijs.
Deze lessen met werkbladen zijn recent van een aantrekkelijke nieuwe lay-out voorzien.

De set bestaat uit 50 uitgewerkte schrijflessen met 20 werkbladen.
Bij iedere les wordt het doel ervan vermeld en de werkwijze uitgelegd.

Naast klassikaal, kunnen leerlingen op reguliere basisscholen er zelfstandig mee werken. De set is ook heel geschikt voor de Plusklas en Leonardoscholen.

Flyer, 2 voorbeeldkaarten en bestellen: KLIK HIER

Dit jaar is het alweer tien jaar geleden dat Nederland het UNESCO Immaterieel Erfgoed Verdrag tekende.
Een goede reden om een feestelijke IE-dag te organiseren op zaterdag 12 november 2022 in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

Handschrift is opgenomen in de lijst van Immaterieel erfgoed Nederland dus kunnen wij als Platform Handschriftontwikkeling niet ontbreken.

Iedereen is alvast van harte uitgenodigd.
Het wordt feestelijke dag met een inhoudelijk goed gevuld programma.

Woensdag 12 oktober 2022 organiseren de Hogeschool van Amsterdam en SchrijvenNL het inspirerende symposium De kracht van schrijven met de pen 2.0.

Het symposium neemt je mee in de nieuwe ontwikkelingen in het schrijven met de hand waarbij de vertaalslag van evidentie naar de praktijk in de klas wordt gemaakt.

Wat is de kracht van schrijven?
Welke vorm van extra ondersteuning is effectief om ervoor te zorgen dat alle kinderen leesbaar en soepel leren schrijven op school?
Hoe kunnen leerkrachten en kindertherapeuten elkaar hierin versterken?
En we gaan in op de nieuwe groepsinterventies zoals Samen aan de Slag met Schrijven-SASS! voor groep 3 en 4 en het WRITIC-groepsprogramma voor groep 2.

Meer info in de flyer:  KLIK HIER

Alle kinderen leren schrijven op school.
Kinderen behalen betere schoolresultaten en hebben meer zelfvertrouwen wanneer ze leesbaar en soepel kunnen schrijven.
Dit lukt de meeste kinderen, maar niet voor alle kinderen verloopt het leren schrijven succesvol.

Veel kinderen in groep 3 en 4 hebben extra ondersteuning nodig in de vorm van aanvullende instructie en gerichte oefening.
Uit onderzoek is bekend dat een kortdurende en gerichte ondersteuning effectief is om hen weer mee to laten doen met de groep.

Daarom is er een evidence-based groepsinterventie ontwikkeld voor kinderen uit groep 3 en 4 zodat ze snel weer kunnen aanhaken bij het handschriftniveau van de groep.
Binnen dit co-teaching programma werken kindertherapeut en leerkracht samen en versterken elkaar in de aanpak.

Meer informatie: KLIK HIER