“Schrijven brengt taal tot leven”

Wanneer: Vrijdag 12 april 2024
Waar: Driestar educatief Gouda

Alles wat je leest, is ooit door iemand opgeschreven! Toch blijkt schrijven veelal onderbelicht en in de schaduw van leesonderwijs te staan. Terwijl schrijven ten goede komt aan de leesvaardigheid en verschillende recente publicaties aangeven, dat meer prioriteit gegeven dient te worden aan schrijfvaardigheid. Voor een goede schrijfvaardigheid is een essentiële rol weggelegd voor het onderwijs. Wat maakt schrijfonderwijs effectief en aantrekkelijk?

Veel scholen willen in het kader van het verstevigen van de basisvaardigheden, het schrijfonderwijs een kwaliteitsimpuls geven. Aansluitend op de recent gepubliceerde conceptkerndoelen voor het leergebied Nederlands, wetenschappelijke inzichten en taalontwikkelingen, pakt deze speciale kennis- en netwerkdag urgente thema’s op voor een structurele verbetering van schrijfonderwijs.

Hoe ziet goed schrijfonderwijs er eigenlijk uit en hoe implementeer je dit in de dagelijkse onderwijspraktijk? Welke didactische vaardigheden heb je daar als leerkracht voor nodig? Kom naar deze speciale kennis- en netwerkdag in Gouda, waarbij schrijven en schrijfvaardigheid in het primair- en voortgezet onderwijs centraal staan. Ontdek het inspirerende dagprogramma en meld je aan! Je bent welkom op vrijdag 12 april aanstaande in Gouda! Kijk op www.schrijfonderwijspovo.nl