Roep om pen en papier

Eind maart was er veel aandacht in de media voor de zorgelijke staat van het handschrift van onze kinderen, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Voortdurend wordt er geroepen, ook door de minister van Onderwijs, dat kinderen de basisvakken goed in de vingers moeten krijgen: rekenen, taal en schrijven. Echter zelden horen we een focus op 'schrijven'. Inmiddels kan het onderwijs en ook de minister er niet meer om heen. Het handschrift van onze jeugd is belabberd, zowel qua leesbaarheid als tempo. De digitalisering van onderwijs en samenleving heeft hier zeker een rol in gespeeld. Tijd voor een herbezinning.

In dit artikel wordt het belang van schrijven goed uitgelicht!

Lees het artikel in onze Kennisbank bij 'Pleidooi voor het schrijven'.