Een evidence-based groepsprogramma voor leerlingen uit groep 3-4.
Leerlingen werken samen met hun leerkracht en een handschrift-expert in de klas.
Op naar een leesbaar en vlot handschrift in 6-8 weken.

Je vindt ons cursusaanbod via deze link: cursusaanbod

Je kunt je nu aanmelden voor de SASS cursus in februari 2024 of april 2024.

In september 2023 bij Boom Uitgevers verschenen: het boek van Henny van der Meijden: Typ jij blind? Aan de slag in het basisonderwijs.
Medeauteurs zijn Mariëtte Tesselhof en Anneloes Overvelde.
Men pleit voor schrijven met de hand én blind typen.
Website: www.typjijblind.nl 
Unieke code: BOOM-PFEH-RSG3

Op 23 januari 2024 vieren we de “Internationale Dag van het Handschrift

Ter herinnering aan de geboortedatum van John Hancock (geb. 23-01-1737), die met zijn duidelijke handtekening Amerika bevrijdde van de Engelse overheersing.

NATIONALE WEEK VAN HET HANDSCHRIFT 22 t/m 26 januari 2024

Het ontgaat ons niet, dat er steeds minder met de hand geschreven wordt. Daarom vragen wij ook dit jaar aandacht voor het handschrift, dat in 2019 als cultureel erfgoed is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.  

ACTIVITEITEN
IN de Nationale week van het handschrift

  • Extra aandacht voor handschrift via pers en social media
  • Schrijfactiviteiten voor basisscholen en onderbouw voortgezet onderwijs

ACTIVITEITEN
NA de Nationale week van het handschrift

Datum                        Activiteit                                               Waar         Info en opgeven

Redenen genoeg om in uw krant, blad of anderszins aandacht te schenken aan het schrijven met de hand als onmisbaar communicatie- en leermiddel, als cultureel erfgoed.

Handige sites
www.handschriftontwikkeling.nl  
www.schrijfpedagogischehulp.nl 
www.schrijvenvlsm.nl                   
www.grafologie.nl                      
www.allesinbeweging.net           
www.schrijvenNL.nl                     

Volg het Platform Handschriftontwikkeling onze eigen FACEBOOKPAGINA.

Eind maart was er veel aandacht in de media voor de zorgelijke staat van het handschrift van onze kinderen, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Voortdurend wordt er geroepen, ook door de minister van Onderwijs, dat kinderen de basisvakken goed in de vingers moeten krijgen: rekenen, taal en schrijven. Echter zelden horen we een focus op ‘schrijven’. Inmiddels kan het onderwijs en ook de minister er niet meer om heen. Het handschrift van onze jeugd is belabberd, zowel qua leesbaarheid als tempo. De digitalisering van onderwijs en samenleving heeft hier zeker een rol in gespeeld. Tijd voor een herbezinning.

In dit artikel wordt het belang van schrijven goed uitgelicht!

Lees het artikel in onze Kennisbank bij ‘Pleidooi voor het schrijven’.

Is jouw handschrift goed leesbaar en snel genoeg?
Of wil je oudere leerlingen daarmee helpen?


Sabrine van Everdingen maakte een uniek schrijfschrift (in de reeks Handiger handschrift) voor iedereen van 9 tot 99 jaar.

We schrijven allemaal minder in dit digitale tijdperk. Logisch dat leesbaarheid en tempo dan afnemen. Een leuke kaart of een notitie schrijven zullen we zeker blijven doen in de toekomst, maar schrijven heeft zoveel meer te bieden dan alleen de vaardigheid zelf.

10 redenen om regelmatig te schrijven:
1.   het ontwikkelt de hersenen
2.   het bevordert de kleine motoriek
3.   het helpt bij technisch lezen
4.   Onthouden en samenvatten lukt beter
5.   Concentreren lukt beter
6.   Bewuster spellen
7.   het zorgt voor betere spellingscontrole
8.   het is een extra communicatiemogelijkheid
9.   het laat zien wie je bent
10. het stimuleert creativiteit

Dit schrijfschrift biedt een verbonden schrift en een halfverbonden blokschrift.
Beide handschriften hebben veel gemeen. Hoe leuk is het om beide handschriften te schrijven en te kijken welke het beste bij jou past. Of als extra oefening voor een leerling die je wilt helpen leesbaarder of vlotter te schrijven. Ook leuk als cadeautje!

Het schrift heeft 40 bladzijdes van A-4 formaat.
Eén schrift kost 15,-, 2 schriften 22,50 en 3 schriften 30,-
Je kunt het schrift bestellen via www.allesinbeweging.net/bestellen.
Type onder ‘Producten’ in de zoekbalk ‘Schrijfschrift’ in.

Kinderen halen betere schoolresultaten wanneer ze leesbaar en soepel kunnen schrijven. Veel kinderen in groep 3 en 4 kunnen extra ondersteuning gebruiken. Lees nu het artikel in JSW (Jeugd in School en Wereld), waarin o.a. Platformlid Anneloes Overvelde vertelt hoe je als leerkracht aan de slag kunt gaan met schrijven! https://www.jsw.nl/taal/samen-aan-de-slag-met-schrijven/

Help, wie leert onze kinderen schrijven?

Steeds meer kinderen tussen de 4 en 8 jaar missen essentiële vaardigheden om met succes te leren schrijven. Bij de kleuters valt op dat basale fijnmotorische activiteiten zoals knopen, ritsen, knippen en kleuren niet meer vanzelf gaan. Zowel zelfredzaamheid als voorbereidend schrijven heeft meer tijd en aandacht nodig dan 10 of 20 jaar geleden. In groep 3 en 4 (5 tot 8 jaar) zien we meer verkeerde pengrepen en vreemde zit- en schrijfhoudingen. Ook het schrijfproduct (gecontroleerd en leesbaar tussen lijntjes schrijven) is veranderd. Frustratie bij kinderen en leerkracht neemt toe als de schrijfvaardigheid niet goed genoeg is om de taal- en rekenbladen te kunnen maken.

Workshops
1. Marjon van Sambeek – De Schrijfladder voor groep 1 & 2 en 3 & 4
2. Marjon van Sambeek – Hoe leer je kinderen in groep 3 & 4 schrijven
3. Hans Stroes – Het opzetten van een Motorlab in groep 1 t/m 4
4. Hans Stroes – Monitoren van de fijne motoriek & schrijfvoorwaarden

Tijd: van 15.00 – 18.00 uur Inloop om 14.45 uur

Meer informatie en inschrijven: KLIK HIER

Het Platform Handschriftontwikkeling organiseert van 23 t/m 27 januari 2023
NATIONALE WEEK VAN HET HANDSCHRIFT

n.a.v. de “Internationale Dag van het Handschrift” op 23-01-2023
Ter herinnering aan de geboortedatum van John Hancock (geb. 23-01-1737),
die met zijn duidelijke handtekening Amerika bevrijdde van de Engelse overheersing

Schrijven met de hand in 2040

Het ontgaat ons niet, dat er steeds minder met de hand geschreven wordt. Daarom vragen wij ook dit jaar aandacht voor het handschrift, dat in 2019 als cultureel erfgoed is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.  Dit jaar is ons motto: Schrijven met de hand in 2040.

Activiteiten IN de Nationale week van het handschrift

  • Extra aandacht voor handschrift via pers en social media
  • Schrijfactiviteiten voor basisscholen en onderbouw voortgezet onderwijs
  • Meerdere handschriftorganisaties zijn present op de NOT (Nederlandse onderwijs tentoonstelling) in Utrecht van 24-28 januari
  • Lancering van het bordspel Schriftgeheimen – een spel geschikt voor 10-100 jaar, waarbij de deelnemers spelenderwijs allerlei kenmerken van ons handschrift leren

Platform Handschriftontwikkeling

Voor basisscholen en onderbouw VO, staan er op deze website bij ‘Eigen uitgaven’ gratis te downloaden lesbrieven met uitnodigende suggesties:

  • kleuterbouw (groep 1-2): ontwikkelen van goede pengreep, kleuren van smileys
  • middenbouw (groep 3-4-5): uitnodigende vakoverstijgende activiteiten, zoals geheimschrift
  • bovenbouw (groep 6-7-8): historisch schrijfgereedschap, Romeinse cijfers, je naam in 2040
  • VO (klas 1 en 2): actief onderzoeken van schrijven met de hand en typen op de computer

Wie vóór 1 februari een leuke ervaring of een geslaagd product naar platformhandschriftontw@outlook.com stuurt, maakt kans op een prijs.

Ook het bordspel Schriftgeheimen is te vinden op deze website bij ‘Eigen uitgaven’.

Activiteiten NA de Nationale week van het handschrift

Datum                         Activiteit                                        Waar        Info/opgeven

08-2-23 15-18 uur   Studiemiddag Handiger handschrift  Utrecht       KLIK HIER
07-3-23 16-17 uur   Webinar QuickScan -groep 2-4          online        KLIK HIER
07-3-23 19-20 uur   Webinar QuickScan- groep 5-8-VO  online         KLIK HIER
08-3-23 16-17 uur   Webinar groep 1-2                            online         KLIK HIER
08-3-23 19-20 uur   Webinar groep 3-4                             online         KLIK HIER
09-3-23 16-17 uur   Webinar groep 5-6                             online         KLIK HIER
09-3-23 19-20 uur  Webinar groep 7-8 en VO                   online         KLIK HIER
14-4-23 9-17 uur    3e Symposium Handschrift                 Gouda         KLIK HIER
18-5-23 9-17 uur   Studiedag Alles in Beweging               Amersfoort  KLIK HIER
07-6-23 15-18 uur Studiemiddag Handiger handschrift   Weert           KLIK HIER

Redenen genoeg om in uw krant, blad of anderszins aandacht te schenken aan het schrijven met de hand als onmisbaar communicatie- en leermiddel, als cultureel erfgoed..

Handige sites en telefoonnummers
www.handschriftontwikkeling.nl  
www.schrijfpedagogischehulp.nl 
www.schrijvenvlsm.nl                   
www.grafologie.nl                        
www.allesinbeweging.net           
www.schrijvenNL.nl                     

Volg het Platform Handschriftontwikkeling onze eigen Facebookpagina.